Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Tuyển sinh 2017

SET Logo

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Giới thiệu

Viện Điện tử Viễn thông 2016

Falicities

 

In C9- Building

Department of Electronic and Computer Engineering

C9-401

Department of Telecomunication Systems

C9-408

Department of Circuits and Signal Processing

C9-409

Department of Communications Engineering

C9-412

Department of Electronic Technology and Biomedical Engineering

C9-414

 

In Ta Quang Buu Library

Laboratory of Signal and Information Processing

618, Ta Quang Buu Library Building, No.1, Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi

Laboratory of Research and Development on Multimedia Technology

Laboratory of Wireless Communication

Laboratory of Future Networking

Laboratory of Radio Frequency

Laboratory of Integrated Circuits Design

Laboratory of Embedded System and Reconfigurable Computing

 

In T and B4 Building

Center for Practical Training

Board

 

School's Party Committee

Associate Professor Nguyen Van Khang, Ph.D.

Dr. Pham Van Binh

Associate Professor Nguyen Huu Thanh, Ph.D.

 

School Managing Board

Associate Professor Nguyen Van Khang, Ph.D. – Dean of SET  

Associate Professor Pham Ngoc Nam, Ph.D. – Vice Dean of SET

Associate Professor Nguyen Huu Thanh, Ph.D. – Vice Dean of SET

Associate Professor Vu Van Yem, Ph.D. – Vice Dean of SET

Associate Professor Nguyen Huu Trung, Ph.D. – Vice Dean of SET

 

Labor Union

Associate Professor Nguyen Tien Dung, Ph.D. – Chairman.

 

Head Department and Director

Assoc. Prof. Nguyen Van Khang, Ph.D. – Department of Electronics and Computer Engineering                                                  

Assoc. Prof. Nguyen Huu Thanh, Ph.D. – Department of Communication Engineering

Dr. Pham Van Binh – Department of Circuits and Signal Processing

Assoc. Prof. Vu Van Yem, Ph.D. – Department of Telecommunication Systems

Dr. Nguyen Thai Ha - Department of Electronic Technology and Biomedical Engineering

Assoc. Prof. Nguyen Huu Trung, Ph.D. – Centre for Practical Training

 

Youth Union and Student Association

MSc. Pham Manh Hung – Secretary

MSc. Dao Viet Hung – Vice Secretary

Student Nguyen Quoc Dat - Vice Secretary

Student Tran Thi Thanh Huyen - Vice Secretary

Organization

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển

 

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật đa ngành, được thành lập tại Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của viện Điện Tử - Viễn Thông cũng gắn liền với trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
Những chặng đường phát triển
  • Năm 1956: Khoa Cơ khí – Điện – Vô tuyến điện được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
  • Năm 1959: Khoá 1 chuyên ngành Vô tuyến điện hoàn thành chương trình đào tạo 3 năm, với lứa kỹ sư đầu tiên ra đời. Đây là thế hệ với các chuyên gia đầu ngành Điện tử – Viễn thông sau này như: GS. TSKH. Phan Anh, TS. Ngô Đức Dũng, PGS. Kiều Vĩnh Khánh, GS. Trần Đức Hân .v.v.
  • Năm 1967: Bộ môn Vô tuyến Điện trở thành Khoa Vô tuyến điện bao gồm 3 đơn vị: Bộ môn Cơ sở Vô tuyến điện, Bộ môn Kỹ thuật Vô tuyến điệnXưởng Vô tuyến điện.
  • Năm 1984: Khoa Điện – Điện tử ra đời trên cơ sở sát nhập hai Khoa: Khoa Vô tuyến điệnKhoa Điện
  • Năm 1987: Khoa Điện – Điện tử được tách thành 6 khoa, trong đó có 2 khoa là tiền thân của Viện Điện tử – Viễn thông ngày nay: Khoa Kỹ thuật thông tinKhoa Điện tử – Tin học
  • Năm 1994: Khoa Kỹ thuật thông tin và Khoa Điện tử – Tin học được sát nhập thành Khoa Điện Tử – Viễn Thông.
  • Năm 2010: Khoa Điện tử – Viễn thông được quyết định chuyển thành Viện Điện Tử – Viễn Thông.
Viện Điện tử – Viễn thông ngày nay
 
Viện Điện tử - Viễn thông có trên 110 cán bộ, giảng viên. Trong đó, số cán bộ giảng dạy là 80 đều có trình độ trên đại học, với 9 PGS và 40 Tiến sỹ. Hằng năm, Viện Điện tử - Viễn thông đào tạo khoảng 500 sinh viên chính qui, 200 học viên cao học và 10 nghiên cứu sinh, thực hiện 5 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Nghị định thư, trên 10 Đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Cùng với quá trình đổi mới và phát triển của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Viện Điện tử - Viễn thông đang tích cực triển khai các hoạt động đổi mới trên toàn bộ các lĩnh vực: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ sở vật chất. Chương trình đào tạo được đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại và hội nhập. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Mở rộng các chương trình đào tạo đặc biệt (Kỹ sư tài năng, chương trình tiên tiến), phát triển đào tạo sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh). Kết hợp đào tạo lý thuyết và kỹ năng thực hành. Gắn chặt đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước được phát triển mạnh mẽ. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học tập, thực hành và nghiên cứu được tăng cường và ngày càng hoàn thiện.Cơ chế quản lý mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm đang được triển khai từng bước. Một môi trường học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học thuận lợi, thân thiện đã được tạo lên, có sức hấp dẫn đối với sinh viên và cán bộ khoa học có trình độ cao.

 

More Articles...