Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

About us

Board

 

School's Party Committee

Associate Professor Nguyen Van Khang, Ph.D.

Dr. Pham Van Binh

Associate Professor Nguyen Huu Thanh, Ph.D.

 

School Managing Board

Associate Professor Nguyen Van Khang, Ph.D. – Dean of SET  

Associate Professor Pham Ngoc Nam, Ph.D. – Vice Dean of SET

Associate Professor Nguyen Huu Thanh, Ph.D. – Vice Dean of SET

Associate Professor Vu Van Yem, Ph.D. – Vice Dean of SET

Associate Professor Nguyen Huu Trung, Ph.D. – Vice Dean of SET

 

Labor Union

Associate Professor Nguyen Tien Dung, Ph.D. – Chairman.

 

Head Department and Director

Assoc. Prof. Nguyen Van Khang, Ph.D. – Department of Electronics and Computer Engineering                                                  

Assoc. Prof. Nguyen Huu Thanh, Ph.D. – Department of Communication Engineering

Dr. Pham Van Binh – Department of Circuits and Signal Processing

Assoc. Prof. Vu Van Yem, Ph.D. – Department of Telecommunication Systems

Dr. Nguyen Thai Ha - Department of Electronic Technology and Biomedical Engineering

Assoc. Prof. Nguyen Huu Trung, Ph.D. – Centre for Practical Training

 

Youth Union and Student Association

MSc. Pham Manh Hung – Secretary

MSc. Dao Viet Hung – Vice Secretary

Student Nguyen Quoc Dat - Vice Secretary

Student Tran Thi Thanh Huyen - Vice Secretary