Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Aerospace Electronics

GV. Nguyễn Bích Huyền


 

GV. Nguyễn Bích Huyền

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408 nhà C9

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 

Các môn giảng dạy:

-          Thông tin Quang

-          Thông tin vệ tinh

-          Điện tử tương tự 1

 

Hướng nghiên cứu:

-          Thông tin Quang

-          Thông tin vệ tinh

 

Các công trình NC đã công bố

 

 

 

Các sách đã xuất bản

 

 

Học viên cao học đang hướng dẫn 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

 

Các thông tin khác (nếu có)