Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

TUYÊN SINH 2018

TS2018

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Department Aerospace Electronics

Contact Us

Office: C9-410, Hanoi University of Science and Technology, No 1, Dai Co Viet Road, Hai Ba Trung  District, Hanoi, Vietnam.

Telephone: (+84.4)3869 2242
 E-mail:
set-dae (at) hust.edu.vn