Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Department Aerospace Electronics

Faculty and Staff

nguyenhuutrung

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Trung

 

Phó Viện Trưởng, Trưởng bộ môn

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410-C9

 

Email: trung.nguyenhuu@hust.edu.vn

 

Tel:

 

 

PGS.TS. Đỗ Trọng Tuấn

Phó Trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410-C9

Email: tuan.dotrong@hust.edu.vn

Tel:

 

 

TS. Phạm Thành Công

Giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410-C9

Email: Cong.phamthanh@hust.edu.vn

Tel:

 

 

ThS.NCS Nguyễn Khắc Kiểm

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410 C9

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel:

 

 

TS. Hà Duyên Trung

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410-C9

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel:

 

 

GV. Nguyễn Bích Huyền

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410-C9

Email: Huyen.nguyenbich@hust.edu.vn

Tel:

 

 

 

ThS. Phương Xuân Quang

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410-C9

Email: quang.phuongxuan@hust.edu.vn

Tel:

 

 TS. Hán Trọng Thanh

 

Cán bộ giảng dạy

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410-C9

 

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tel:

 

 thay chien

 PGS.TS Đào Ngọc Chiến

 

Cán bộ mời giảng

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408-C9 

 

Email:

 

Tel:

 

 

GVC. Phạm Văn Tuân

 

 

 

Cán bộ mời giảng

 

 

 

Địa chỉ nơi làm việc:

 

 

 

Email:

 

 

 

Tel: