Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Telecommunication Systems

PGS.TS Đào Ngọc Chiến

 

PGS.TS. Đào Ngọc Chiến

Địa chỉ nơi làm việc: Bộ khoa học công nghệ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 

Các môn giảng dạy:

Đại học:

-    Trường điện từ;

-    Anten và Siêu cao tần;

-    Thông tin vệ tinh;

-    Hệ thống Viễn thông.

Cao học:

-    Tương thích điện từ;

-    Phân tích và thiết kế anten bằng phương pháp số.

Nghiên cứu sinh:

-    Mạch quang tích hợp nano: Nguyên lý và ứng dụng.

 

Hướng nghiên cứu:

-    Tính toán trường điện từ bằng phương pháp số;

-    Phân tích và thiết kế các phần tử cao tần thụ động;

-    Thiết kế vi mạch RF tiết kiệm năng lượng;

-    Thiết kế và mô phỏng mạch quang tích hợp kích thước nano dựa trên phân cực plasma bề mặt;

-    Thuật toán định vị chính xác sử dụng kết hợp tín hiệu GPS/Galileo/WCDMA

 

Các công trình NC đã công bố

 1.Nguyen Duc Hieu, Dao Ngoc Chien, Nguyen Khac Kiem, "Flexible PSO-based optimization of millimeter-wave triple-band antennas by the use of fractal configuration," in Proc. of ATC 2010, October 20-22, 2010 (Ho Chi Minh city, Vietnam).

2.Ngo Thi Thu, Dao Ngoc Chien, Nguyen Van Khang, "A photonic band gap power-balanced asymmetrical T-junction," in Proc. of ATC 2010, October 20-22, 2010 (Ho Chi Minh city, Vietnam).

3.Bui Van Ha and Dao Ngoc Chien, "A GA-based optimized broadband millimeter-wave quasi-Yagi antenna," in Prof. of ICCE 2010, August 11-13, 2010 (Nha Trang, Vietnam).

4.Trinh Van Son and Dao Ngoc Chien, "A novel quadruple L-shaped meandered line electromagnetic band gap structure," in Prof. of ICCE 2010, August 11-13, 2010 (Nha Trang, Vietnam).

 

Các sách đã xuất bản

Không có

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

  1. Đặng Như Định, Phân tích và thiết kế anten cho điện thoại di động 4G, 2010-2011.
 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

  1. Nguyễn Khắc Kiểm (2010-2014).
  2. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương (2010-2013)
 

Các thông tin khác (nếu có)

Không có