Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Department Circuits &Signal Processing

TS. Trần Trung Dũng

 

TS. Trần Trung Dũng

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 409 nhà C9

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Các môn giảng dạy

Cho sinh viên Đại học:

1.Cơ sở lý thuyết truyền tin

2.Lý thuyết mạch

 

Cho học viên Cao học:

 

casino online border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;">

Hướng nghiên cứu

1.Hệ thống xử lý thông tin

2.Mạng máy tính

3.Tín hiệu-ảnh-tiếng nói

 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

“Giáo trình Lý thuyết truyền tin”, Trần Trung Dũng, Nguyễn Thúy Anh, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2009.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)