Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

TUYÊN SINH 2018

TS2018

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Department Circuits &Signal Processing

Books

1.“Toán kỹ thuật”, To Ba Duc, Dao Le Thu Thao, Nguyen Huu, Phat, Public House of Science and Technology, 2008.

2.“Giáo trình Lý thuyết truyền tin”, Tran Trung Dung, Nguyen Thuy Anh, Public House of Science and Technology, 2009.

3.“Giáo trình Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử”, Vu Quy Diem, Nguyen Thuy Anh et al., Public House of Science and Technology, 2001.

4.“Ước lượng tham số mô hình kênh hệ động học”, Nguyen Ngoc San, Nguyen Thuy Anh, Hoang Minh, Public House of Science and Technology, 2008.