Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Các đơn vị

PGS.TS Đào Ngọc Chiến

 

PGS.TS. Đào Ngọc Chiến

Địa chỉ nơi làm việc: Bộ khoa học công nghệ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 

Các môn giảng dạy:

Đại học:

-    Trường điện từ;

-    Anten và Siêu cao tần;

-    Thông tin vệ tinh;

-    Hệ thống Viễn thông.

Cao học:

-    Tương thích điện từ;

-    Phân tích và thiết kế anten bằng phương pháp số.

Nghiên cứu sinh:

-    Mạch quang tích hợp nano: Nguyên lý và ứng dụng.

 

Hướng nghiên cứu:

-    Tính toán trường điện từ bằng phương pháp số;

-    Phân tích và thiết kế các phần tử cao tần thụ động;

-    Thiết kế vi mạch RF tiết kiệm năng lượng;

-    Thiết kế và mô phỏng mạch quang tích hợp kích thước nano dựa trên phân cực plasma bề mặt;

-    Thuật toán định vị chính xác sử dụng kết hợp tín hiệu GPS/Galileo/WCDMA

 

Các công trình NC đã công bố

 1.Nguyen Duc Hieu, Dao Ngoc Chien, Nguyen Khac Kiem, "Flexible PSO-based optimization of millimeter-wave triple-band antennas by the use of fractal configuration," in Proc. of ATC 2010, October 20-22, 2010 (Ho Chi Minh city, Vietnam).

2.Ngo Thi Thu, Dao Ngoc Chien, Nguyen Van Khang, "A photonic band gap power-balanced asymmetrical T-junction," in Proc. of ATC 2010, October 20-22, 2010 (Ho Chi Minh city, Vietnam).

3.Bui Van Ha and Dao Ngoc Chien, "A GA-based optimized broadband millimeter-wave quasi-Yagi antenna," in Prof. of ICCE 2010, August 11-13, 2010 (Nha Trang, Vietnam).

4.Trinh Van Son and Dao Ngoc Chien, "A novel quadruple L-shaped meandered line electromagnetic band gap structure," in Prof. of ICCE 2010, August 11-13, 2010 (Nha Trang, Vietnam).

 

Các sách đã xuất bản

Không có

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. Đặng Như Định, Phân tích và thiết kế anten cho điện thoại di động 4G, 2010-2011.
 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 1. Nguyễn Khắc Kiểm (2010-2014).
 2. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương (2010-2013)
 

Các thông tin khác (nếu có)

Không có

 

Dr. Pham Thanh Cong

 

Name:  Pham Thanh Cong, Ph.D

Address : Room 410, Building C9, No. 1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tel :  +84 4 38692242

Fax :  +84 43 869 2241

Teachings

1.         Microwave Engineering – Antennas

2.         Telecommunication Systems

3.         Project I,  II

4.         Analog Electronic Circuits II

5.         Electromagnetic Compatibility (Master Course) 

Researches

1.         Microwave Engineering

2.         Antenna Design

3.         Telecomm Systems

Publications

M. Mussetta, P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Orefice, R.E. Zich, “Optimization of a Dual-Band Reflectarray Antenna”, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Digest, Toronto, Canada, 11–17 July 2010.

P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Mussetta, G. Dassano, M. Orefice, “A Dual-Band Reflectarray Antenna for Emergency Infomobility Service Systems”, 4th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April 2010.

M. Mussetta, P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Orefice, R.E. Zich, “Characterization of Microstrip Reflectarray Square Ring Elements by means of an Artificial Neural Network”, 4th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April 2010.

P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Mussetta, M. Orefice, “Dual-Band Reflectarray Antenna: Design and Experimental Validation”, Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2009, Torino, Italy, 14–18 September 2009, pp. 1024–1027.

P. Pirinoli, M. Mussetta, P.T. Cong, M. Orefice, “Prototype of a Dual Band Reflectarray Antenna for UAVs Tracking”, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Digest, Charleston, SC, 1-5 June 2009.

P. Pirinoli, P.T. Cong, M. Mussetta, M. Orefice, “Concentric square ring elements for dual band reflectarray antenna”, 3rd European Conf. Antennas Propagat., EuCAP2009, Berlin, Germany, pp. 1342–1344, March 2009.

Pirisi, R.E. Zich, P.T. Cong, M. Mussetta, P. Pirinoli, “A Novel Multi-Layer Patch Configuration for Multi-Band Reflectarray Antennas”, Proceedings of the Pan Pacific Microelectronics Symposium, pp. 122–127, February 2009.

Phạm Thành Công, Hà Thanh Bình, Nguyễn Khắc Kiểm, “Xu hướng phát triển Anten cho mạng thông tin vô tuyến thế hệ mới”, Tạp chí bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, kỳ 1- Tháng 4, 2006

 

Books

N/A

Master students

N/A

Ph.D students

N/A

Other

N/A

GV Nguyễn Khuyến


 

GV. Nguyễn Khuyến

Phó trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408 nhà C9 – ĐHBK HN

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 

Các môn giảng dạy:

-          Môn học 1- Trường điện từ

-          Môn học 2- Anten truyền sóng

-          Môn học 3- kỹ thuật siêu cao tần

-          Môn học 4-   Projecter 2

-          Môn học 5

 

Hướng nghiên cứu:

-          Hướng 1, Truyền sóng ở dải sóng >5GHz

-          hướng 2, Thiết kế các anten có đồ thi theo địa hình yêu cầu ở các dải song

-          hướng 3, vấn đề đinh vị bằng song ngắn (HF) trên biển , sử dung trong cứu hộ cứu nạn trên biển

 

Các công trình NC đã công bố

 

 1. Nguyễn Khuyến cùng Phan Anh và nhóm, Nghiên cứu về truyề song ở dải <10GHz ) KC-01.từ 1980-1990 . (két qua do dac mô hình tính đường truyền nghiệm thu 1985 và 1990)
 2. Nguyễn Khuyến. Mô hình tính toán suy hao sóng ở dải <15GHz thuộc đề tài RD14-KC 01.Nghiệm thu báo cao 1995.
 3. Nguyễn Khuyến cùng nhóm CT-ĐT Phú Yên
 4. NC,tính toán đừơng truyền ,chế tao máy phat và anten cho hệ thống thông tin ven biển Bộ thuỷ sản 2000-2004 .
 

Các sách đã xuất bản

 1. 1.Giáo trình Trường điện từ cho chương trinh

K48   XB 2006

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. 1.không
 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 1. 1.Không

 

 

Các thông tin khác (nếu có)

 1. 1.......
 

TS Lâm Hồng Thạch


 

TS Lâm Hồng Thạch, giảng viên chính

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 408 nhà C9 – ĐHBK HN

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Di động: 0912757622

 

Điện thoại cơ quan: 04-38692242

Liên hệ thông qua Bộ môn Hệ thống Viễn thông

 

  

Các môn giảng dạy:

-          Môn học 1: Trường điện từ

-          Môn học 2: Anten và Truyền sóng

-          Môn học 3: Kỹ thuật siêu cao tần

-          Môn học 4: Thông tin vệ tinh

 

Hướng nghiên cứu:

1.Định vị cứu hộ (trên biển, trong các hầm lò ..)

2. Anten thông minh và ứng dung

3. Truyền năng lượng không dây

4. Trường sinh học (khả năng thu – phát của bộ não)

 

Các công trình NC đã công bố

 

 

 1. Lâm Hồng Thạch, Vũ Văn Yêm, Phan Anh, “Adaptive Antenna Array Applied to Position Location of Fishing Boats in the Vietnam Seaside" The 10th Vietnam Conference on Radio and Electronics, REV’06, November, 2006, Hanoi. 
 2. Lâm Hồng Thạch, Vũ Văn Yêm, Phan Anh, “Multi - Frequency Method Applied to Simultaneous Localization of Multiple Fishing Boats “. The 10 th Vietnam Conference on Radio and Electronics, REV’06, November, 2006, Hanoi.
 3. Vũ Văn Yêm, Lâm Hồng Thạch, Phan Anh, “Ứng dụng thuật toán MUSIC trong việc xác định vị trí tàu thuyền đánh cá loại vừa và nhỏ hoạt động ở vùng ven biển”.Tạp chí Điện tử ngày nay, tháng 9 năm 2007.
 1. Lâm Hồng Thạch, Vũ Văn Yêm, Phan Anh, “ Giới hạn phân biệt hướng sóng tới khi sử dụng thuật toán MUSIC “, Hội nghị thông tin và định vị vì sự phát triển của kinh tế biển Việt nam”, tháng 12 năm 2007.
 2. Lâm Hông Thạch, Phan Anh, Nguyễn Quốc Bình, Vũ Văn Yêm, “Giới hạn số nguồn sóng tới có thể ước lượng khi sử dụng phương pháp đa tần”. Hội thảo Quốc gia lần thứ tư về Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT.rda’08), tháng 8 năm 2008.
 3. Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thế Truyện, Nguyễn Thị Tâm Minh, “Giải pháp cận đồng thời chế tạo dàn anten thu của hệ thống định vị nhiều nguồn phát theo phương pháp đa tần „ Hội nghị ATC/REV-COMNAVI-09, Hải Phòng, tháng 8/2009
 4. Nguyen Chung Dong, Hoa Xuan Truong, Lam Hong Thach, Phan Anh Tuan and Dao Khac An, "Research, development and setting up ID model for the proplemof wirelesspower transmission using micro-wave beam from GEO to the Earth", CASEAN, 12-15  Nov 2013, Phnom penh, Campuchia

 5. Nguyễn Văn Tài, Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Hoàng Hải, "A Model Predict Radio Wave Propagation Attenuation in the Rectangular Coal Mine Tunnels". Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 11[84],2014, Quyển 2. Tháng 12 năm 2014
 6. Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Chung Đông, Đào Khắc An  “Nghiên cứu phân tích một số khác biệt quan trọng giữa truyền thông tin không dây và truyền công suất không dây”, Hội thảo khoa học”Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ”, Hà Nội, 2014
 7. Nguyên Chung Đông, Hoàng Huy Nam, Lâm Hồng Thạch, Đào Khắc An

  "Nghiên cứu, mô phỏng, chế tạo thử nghiệm ma trận rectenna ứng dụng trong truyền công suất không dây", Hội thảo khoa học”Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ”, Hà Nội, 2014

 8. Nguyên Chung Đông, Hoàng Huy Nam, Lâm Hồng Thạch, Đào Khắc An,

  "The simulation, design and fabrication of 4-element and 32-element rectenna arrays applying in the wireless power transmission", ATC-2015, Hồ Chí Minh, Việt nam, 14-16/10/2015 

 

Các sách đã xuất bản

 1. Trường điện từ. Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Khuyến, NXB Giáo dục 2006, tái bản 2008
 2. Lâm Hồng Thạch, Hoàng Phương Chi, Vũ Văn Yêm, Nguyễn Khuyến

  Trường Điện từ - Kiến thức cơ bản và Bài tập, NXB Trường ĐHBK, tháng 6 năm 2014

 

Đề tài NCKH chủ trì

 1. Phòng thí nghiệm không phản xạ. Đề tài cấp Trương, ĐHBK năm 2006

 2. Nghiên cứu chế tạo dàn anten định vị đồng thời nhiều mục tiêu. Đề tài cấp Bộ KHCN, năm 2007-2008

 3. Nghiên cứu chế tạo hệ thống truyền năng lượng không dây, xây dựng phòng làm việc không ổ cắm. Đề tài cấp Trường ĐHBK, năm 2014

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. Nguyễn Chung Đông, thạc si khoa học, Lớp 14B

Nghiên cứu, mô phỏng, thiết kế và chế tạo thử anten mảng thu (rectenna) có 16 hoặc 32 phần tử, sử dụng trong truyền công suất không dây

 2. Nguyễn Trọng Đức, Lớp KTĐT K13B

Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng trạm BTS 3G (Node B) trong mạng Viettel.

 3. Nguyễn Quang Vũ, Lớp KTTT1 K13B

Nghiên cứu việc tích hợp VoIP vào mạng thế hệ mới NGN tại VNPT-I

 4. Tường Duy Tuấn,   Lớp KTTT1 K13B             

Nghiên cứu giải pháp và thử nghiệm truyền năng lượng không dây trường gần

 5. Hà Thị Hiền, Lớp KTVT 14A

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng  và chế tạo thử anten có định hướng và hiệu

suất cao để truyền năng lượng không dây

 6. Trần Trọng Vinh, Lớp KTVT 14A

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị nạp năng lượng (không dây) sử dụng sóng điện từ

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1. Nguyễn Văn Tài, NCS khóa 2013

    Nghiên cứu bài toán truyền sóng trong hầm mỏ

 

2. Phạm Hồng Thái, NCS khóa 2014

 

    Nghiên cứu và thiết kế sợi tinh thể quang cho các ứng dụng phi tuyến

 

3. Nguyễn Ngọc Lan, NCS khóa 2015

    Nghiên cứu giải pháp cải thiện các tham số của anten mảng trong hệ thống thông tin và định vị vô tuyến

 

Các thông tin khác (nếu có)

     Không có

 

TS. Phùng Thị Kiều Hà


HTVT Phung Kieu Ha

TS. Phùng Thị Kiều Hà

Địa chỉ nơi làm việc: 618, Thư viện Tạ Quang Bửu

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it & This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Mobile: +84 (0) 918 343 623

Fax: +84 (4) 3869 2242

 
 

Các môn giảng dạy:

 1. Mạch điện tử (sinh viên hệ Đại học chính quy)
 2. Hệ thống viễn thông (sinh viên hệ Đại học chính quy)
 3. Project 3 (sinh viên hệ Đại học chính quy)
 

Hướng nghiên cứu:

Mô hình hóa, thiết kế và xây dựng giải pháp mạng các thiết bị thông minh sử dụng các công nghệ truyền thông vô tuyến năng lượng thấp trong hệ thống mạng cảm biến không dây, truyền thông máy – máy (M2M), và internet của vạn vật (Internet of Things).  

Các công trình NC đã công bố

 

Tạp chí quốc tế (SCI index)

 1. K. Phung, B. Lemmens, G. Marnix, A. Nowe, L. Tran, K. Steenhaut, “Schedule-based Multi-channel communication in Wireless Sensor Networks: A complete design and evaluation”, Ad Hoc Networks, Elsevier
 2. K. Phung, B. Lemmens, M. Mihaylov, L. Tran, K. Steenhaut, “Adaptive Learning Based Scheduling in Multichannel Protocol for Energy-Efficient Data-Gathering Wireless Sensor Networks”, International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2013, Article ID 345821, 11 pages, 2013,

Hội thảo quốc tế

 1. K. Phung, H. Tran, J. Tiete, L. Tran, K. Steenhaut. Low-Overhead Time Synchronization for Schedule-Based Multi-Channel Wireless Sensor Networks, The 19th IEEE Workshop on Local & Metropolitan Area Networks, Brussel, Belgium, 2013. IEEE Xplore, ISSN: 1944-0367, N° of pages: 6.
 2. K. Phung, B. Lemmens, M. Mihaylov, D. Di Zenobio, K. Steenhaut, L. Tran. Multi-agent Learning for Multi-channel Wireless Sensor Networks, The 3rd IEEE International Workshop on SmArt COmmunications in NEtwork Technologies (SaCoNeT-III), Otawa, Canada, 2012. IEEE Explore, ISSN: 1550-3607, p. 6448 – 6452.
 3. K. Phung, T. Pham, H. Tran, A. Truong, L. Tran, K. Steenhaut. Performance Study of Link Estimation in Static Wireless Sensor Networks, The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2012), Hanoi, Vietnam, 2012. IEEE Xplore, ISSN: 2162-1020, p. 251 – 254.
 4. T. Ngo-Quynh,K. Phung, H. Vu-Manh, “UMRC: Multichannel and Multihop clustering communication for improving performance of Wireless Sensor Networks”, The 5th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013), Da Nang, Vietnam, 2013. IEEE Xplore, ISSN:2165-8528, p.258-263.
 5. T. Ngo-Quynh,K. Phung,C. Nguyen-Huy, Reliable and energy efficient cluster-based and event-driven routing scheme for Wireless Sensor Networks The 19th IEEE Workshop on Local & Metropolitan Area Networks (LANMAN 2013), Belgium, 2013. DOI:10.1109/LANMAN.2013.6528288, IEEE Xplore, ISSN: 1944-0367, p.1-3.
 6. T. Ngo-Quynh, K. Phung, H. Vu-Quoc, “Improvement of Energy Consumption and Load Balance for LEACH in Wireless Sensors Networks”, The 3rd International Conference on ICT Convergence (ICTC 2012), Jeju, Korea. IEEE Xplore, ISBN:978-1-4673-4829-4, p.583-588.
 7. J. Borms, K. Steenhaut, K. Phung, B. Lemmens, “A Traffic-Adaptive Multi-Channel MAC protocol for Wireless Sensor Networks”, in the proceeding of the third International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Vietnam, 2012. IEEE Explore, ISBN-ISSN: 978-1-4244-7055-6, p.36-39.
 8. J. Borms, H. Smeets, K. Steenhaut, K. Phung, On The State of The Art of Power Management in Wireless Sensor Networks”, The second International Conference on Communications and Electronics, Hoi An, Vietnam, 2008, published by: IEEE, ISBN-ISSN: 987-1-4244-2425-2.
 9. W. Colitti, N. De Caro, J. Tiete, K. Phung, K. Steenhaut, A. Touhafi, “Enabling Transparent WSN Resource Access via RESTful Web Services”, The 9th European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2012), Trento, Italy, 2012 (in Poster and Demo Proceedings), N° of pages: 2.
 

Các sách đã xuất bản

Không có

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

       Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

       Không có

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

 

 

More Articles...