Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Activities associations

Danh sách các nhóm đăng ký tham gia tuần lễ SVNCKH lần thứ 37 - Cập nhật 20/5/2020

Thời gian bảo vệ cấp Bộ môn

     - Bộ môn Công nghệ ĐT & KTYS: 8h00 Sáng thứ Ba ngày 26/05/2020 tại Hội thảo C10
     - Bộ môn Điện tử Hàng không - Vũ trụ: 10h Sáng thứ Hai, ngày 25/5/2020 tại C9-410
     - Bộ môn Điện tử & KT Máy tính: 10h00 Sáng thứ Hai ngày 25/05/2020 tại C9 - 406
     - Bộ môn Hệ thống viễn thông: 10h Sáng thứ Hai ngày 25.05.2020 tại C9 408
     - Bộ môn Kỹ thuật thông tin: 9h30 Sáng thứ Sáu ngày 22/05/2020 tại C9 - 412
     - Bộ môn Mạch xử lý tín hiệu: 10h00 Sáng thứ Hai ngày 25/5/2020 tại C9-409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM BTC
Phạm Phúc Ngọc