Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo kết quả phúc tra đợt 2, 3, 4 học kỳ 20182

Danh sách các lớp lý thuyết + bài tập học kỳ 20191

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KT Y SINH 5 - HỌC KỲ 20183

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ THUẬT VÀO KỲ HÈ 20183

Kết quả phúc tra đợt 1 học kỳ 20182

More Articles...