Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo Lịch thí nghiệm cho sinh viên chuyển hệ năm 2014 vào K57CNCN

Lịch thí nghiệm cho sinh viên chuyển hệ năm 2014 vào K57CNCN. Chi tiết xem tại đây.