Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo Danh sách sinh viên cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 9/2014

Danh sách sinh viên cao đẳng được công nhận tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 9/2014. Chi tiết xem tại đây.

Chú ý: Thời gian phát bằng vào thứ 5 hàng tuần.