Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 - 2015 tại đây.