Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo về việc tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017

Các văn bản liên quan

1. Các mẫu đơn

2. Công văn xác minh lý lịch

3. Kế hoạch triển khai