Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp kỳ 20171 cho sinh viên hệ đại học (cập nhật)

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp 20171

 

Danh sách phân công đồ án tốt nghiệp 20171