Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20172 đợt 2 và 3

ĐỢT 2

 

 

 

ĐỢT 3