Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

TUYÊN SINH 2018

TS2018

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Link

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Students Notice

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT ET3270 CHO SINH VIÊN K59, K60

Sinh viên nộp báo cáo gồm có:

1.Phiếu thực tập theo mẫu PhieuThucTap_DTVT.doc có nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập

2.Báo cáo thực tập được trình bày theo mẫu HuongDanVietBaoCaoTTKT_DTVT.doc

Thời gian: Từ 10/9/2018 đến 14/9/2018.

Địa điểm: Văn phòng Viện ĐTVT Phòng 405 – nhà C9