Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students Notice

THÔNG BÁO SỐ 1 - SVNCKH VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LẦN THỨ 36 2019

Các tài liệu đính kèm:

1. Hướng dẫn chi tiết

2. Giấy tờ biểu mẫu