Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo về Thực tập công nghiệp cho sinh viên cử nhân kỳ 20182

Viện Điện tử - Viễn thông sẽ tổ chức cho các bạn sinh viên CNCN đi thực tập công nghiệp học kỳ 20182 vào:

- Thời gian 12 tuần bắt đầu từ ngày 25/02/2019,

- Tại một trong các địa chỉ sau: Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software), Công ty TNHH Vivas - VNPT Tech, Công ty TNHH ACE Antenna.

Để chuẩn bị cho quá trình thực tập tại công ty phù hợp, các bạn sinh viên liên hệ với Viện ĐTVT qua email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , trước 22/02/2019.

Viện ĐTVT

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1 học kỳ 20181

Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp cho sinh viên đại học học kỳ 20181 (cập nhật 21/01/2019)

Danh sách phân công giảng viên dạy các giảng đường Lý Thuyết và Bài tập của Viện ĐTVT cho học kỳ 20182

Thông báo về việc mở lớp các học phần học kỳ 20182

Viện Điện tử - Viễn thông sẽ mở thêm các lớp của các học phần sau cho học kỳ 20182:

1. ET4140: Định vị và dẫn đường điện tử

2. ET5260: Định vị sử dụng vệ tinh

3. ET4130: Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn

4. ET4150: Mạng thông tin hàng không

5. ET5240: Kỹ thuật vệ tinh

6. ET5290: Dẫn đường và quản lý không lưu

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên đăng ký học chuyên ngành ĐT Hàng không - Vũ trụ. Từ học kỳ tới, Viện sẽ đều đặn mở các lớp cho chuyên ngành này, đồng thời sẽ đề nghị nhà trường không tăng học phí với số lượng lớp nhỏ của chuyên ngành này. Vì vậy, các em chú ý để đăng ký lớp học.

Viện ĐTVT

Nguyễn Xuân Quyền - Phó Viện trưởng

More Articles...