Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 20172 đợt 2 và 3

ĐỢT 2

 

 

 

ĐỢT 3

 

 

Thông báo phân công đồ án học kỳ 20173

Đồ án 1

 

Đồ án 2

 

Đồ án 2

 

Đồ án 3

 

 

Thông báo phân công hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 20173

Thông báo phân công giảng dạy các học phần lý thuyết mở dưới dạng Project học kỳ 20173

Thông báo lịch thực tập cơ bản học kỳ 20173 tại Trung tâm thực hành

More Articles...