Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo lịch thi giữa kỳ 20191

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP KỲ 20191

Thông báo về thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân công nghệ kỳ 20191

Các bạn đã đăng ký TTCN kỳ 20191 điền thông tin đầy đủ vào link sau trước thứ 6 tuần này ngày 27/09/2019: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZCGJWn-Pq-E0DSaIRvPvA0IPbndmWPY9C7dl4nC27tLCZLw/viewform?usp=sf_link
Sau đó Viện sẽ thông báo tiếp theo về phân chia nhóm và kế hoạch thực tập chi tiết.


Viện ĐTVT

Thông báo lịch học đồ án 2 học kỳ 20191 bổ sung nhóm LUH14 (cập nhật ngày 04/11/2019)

Thông báo danh sách phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp học kỳ 20191

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP + ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

More Articles...