Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo phân công hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ 20152

Thông báo phân công hướng dẫn tốt nghiệp CTTT và KSTN

Danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp Chương trình tiên tiến

 

Danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư tài năng

 

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án môn học học kỳ 20152

Danh sách phân công hướng dẫn đồ án 1

 

Danh sách phân công hướng dẫn đồ án 2 CN

 

Danh sách phân công hướng dẫn đồ án 2

 

Danh sách phân công hướng dẫn đồ án 3

 

Thông báo lịch Thực tập cơ bản ET2020 học kỳ 20152

Thông báo cấp bằng cao đẳng đợt xét tháng 11/ 2015

 

Ngày trả bằng: thứ 5 hàng tuần tại văn phòng Viện
Giấy tờ cần có:
1. Giấy thanh toán ra trường (nhận tại văn phòng Viện)
2. Thẻ sinh viên
3. Chứng minh nhân dân.
 
Danh sách sinh viên cấp bằng tốt nghiệp

More Articles...