Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên không được thi học kỳ 20151 do chưa hoàn thành thí nghiệm

Đăng ký hướng đề tài đồ án tốt nghiệp kỹ sư cho K56

Viện ĐTVT đề nghị sinh viên K56 có kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp vào kỳ 20152 đăng ký thông tin đồ án tốt nghiệp theo link sau trước 16h ngày 25/12/2015:
https://docs.google.com/forms/d/1sPitIT8CkEyfEKyiFtmMYvmNluWxYuD9gNgNPXjr2oM/viewform

Kế hoạch triển khai khảo sát online Công tác CVHT&QLLSV

Thông báo sơ đồ phòng họp cuối kỳ cho sinh viên ngày 29/11/2015

 

 

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng K57 và các khoá cũ đăng ký

 


 

Tổng hợp danh sách sinh viên được cấp bằng

 

More Articles...