Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo kết quả phúc tra kỳ 20142 đợt 1

online casino

Thông báo phân công hướng dẫn tốt nghiệp kỳ hè 20143 bổ sung

online casino

Thông báo các môn học kỳ hè 20143 dạng bài tập, đồ án

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án môn học và tốt nghiệp học kỳ 20143

 

Thông báo lịch thực tập điện tử cơ bản kỳ hè 2015

Các sinh viên đã đăng ký thực tập điện tử cơ bản kỳ hè 2015 bắt đầu thực hành từ thứ 3 ngày 07/07/2015 tại Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử - Tin học - Viễn thông. Thời gian từ 8h00 đến 11h00 các ngày trong tuần. Danh sách nhóm cụ thể xem tại bảng thông tin Trung tâm thực hành P302.

More Articles...