Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký học phần thực tập cơ bản cho sinh viên ĐTVT K59

Các bạn sinh viên viện Điện tử viễn thông K59 khẩn trương vào http://sis.hust.edu.vn/ đăng ký học phần thực tập cơ bản kỳ 20151.

Thay đổi kế hoạch học tập chuẩn của học phần ET3290 Đồ án 1 và ET4010 Đồ án 2

Để sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất của trung tâm Đào tạo thực hành Điện tử Viễn thông trong việc hướng dẫn sinh viên làm Đồ án 2, Viện Điện tử- Viễn thông quyết định thay đổi kế hoạch học tập chuẩn nbso online casino reviews của hai học phần ET3290 Đồ án 1 và học phần ET4010 Đồ án 2 như sau:
-  Kế hoạch học tập chuẩn của học phần ET3290 Đồ án 1 chuyển từ học kỳ 6 sang học kỳ 7  áp dụng từ K58.
-  Kế hoạch học tập chuẩn của học phần ET4010 Đồ án 2 chuyển từ học kỳ 7 sang học kỳ 8 áp dụng từ K57.
VP Viện ĐTVT

Thông báo kết quả phúc tra kỳ 20142 đợt 1

online casino

Thông báo phân công hướng dẫn tốt nghiệp kỳ hè 20143 bổ sung

online casino

Thông báo các môn học kỳ hè 20143 dạng bài tập, đồ án

More Articles...