Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo khung chương trình đào tạo kỹ sư từ cử nhân công nghệ

Thông báo danh sách các học phần mở bổ sung kỳ 20142 B

Thông báo bổ sung lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 -2015

Các bạn sinh viên xem chi tiết Thông báo bổ sung lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 -2015 tại đây.

Thông báo kết quả phúc tra học kỳ 2014 1 đợt 3

Các bạn sinh viên xem kết quả phúc tra học kỳ 2014 1 đợt 3 tại đây.

Thông báo lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2014 - 2015 tại đây.

More Articles...