Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo về việc làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ I năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ I năm học 2014-2015


***

 

Để thuận lợi cho công tác quản lý sinh viên, đáp ứng nhu cầu làm thẻ sinh viên phục vụ học tập tại trường, Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên tổ chức làm Thẻ sinh viên, làm lần 2, đổi thẻ bị mờ hỏng cho sinh viên (SV) các khoá trong toàn trường.

I. Đối tượng làm thẻ: 

 Sinh viên tất cả các hệ đào tạo chính qui, SV kỹ sư bằng 2, Cao đẳng liên kết.

II. Công việc của các Viện:

Sinh viên gặp các CB Quản ngành tại P.103 và P.104 Nhà C1 nộp tiền làm thẻ, lấy Phiếu xác nhận làm thẻ sinh viên

Sinh viên cầm Phiếu xác nhận đến chụp ảnh tài Phòng 217 Nhà C2 (gặp thầy Thụy hoặc thầy Hoàng Anh).

Lịch chụp ảnh: Sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần (Từ 8h30 đến 11h00)

Sau khi chụp ảnh, sinh viên cầm Phiếu xác nhận đã chụp ảnh đến gặp các CB Quản ngành tại Phòng 103 và 104 Nhà C1 để tiếp tục làm thủ tục làm thẻ sinh viên.

III. Thời gian triển khai:

 Đợt 1:

 Thời hạn SV các lớp đăng ký tại CB Quản ngành Phòng CTCT&CTSV: Từ ngày 10/09 ÷ 30/09/2014

Đợt 2:

Thời hạn SV các lớp đăng ký tại CB Quản ngành Phòng CTCT&CTSV: Từ ngày 10/11 ÷ 01/12/2014

 IV. Chú ý:

SV mất thẻ lên làm lại được cấp Giấy chứng nhận tạm thời có dán ảnh (khi bị mất thẻ, cấp giữa hai lần làm thẻ SV) đăng ký tại Phòng CTCT&CTSV.

 PHÒNG CT CHÍNH TRỊ VÀ CT SINH VIÊN

 ----

Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm

Thông báo về phân nhóm thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân K56

Các bạn sinh viên xem kế hoạch và danh sách phân nhóm thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân K56 tại đây.

Ngày thứ 2 15/09/2014 lúc 08h00 toàn bộ sinh viên sẽ sang công best online casino ty Hanel để bắt đầu thực tập. Thày Lê Quang Thắng, cô Vương Lan Nhi và thày Nguyễn Thanh Hải sẽ đưa sinh viên đi.

 

Văn phòng Viện

Thông báo Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 của Viện Điện tử - Viễn thông, thực hiện công tác tổ chức lớp và kiện toàn nhân sự các lớp thuộc quản lý của Viện, Ban lãnh đạo Viện yêu cầu các cán bộ quản lớp các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN và CTTT do Viện quản lý triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.Thông báo chương trình họp lớp tới các sinh viên thuộc lớp quản lý theo thời gian phân công (file đính kèm).

2.Tổ chức họp lớp, gặp mặt sinh viên để nắm tình hình lớp, ký tên bảng điểm rèn luyện, thu thập, giải đáp các thắc mắc liên quan đến học tập trong năm học 2014-2015

      3.Chỉ đạo các hoạt động phong trào và ngoại khóa của lớp sinh viên.

      4.Tổ chức Đại hội Chi đoàn và kiện toàn nhân sự chi đoàn.

Thời gian:     Chủ nhật ngày 14/9/2014.

Địa điểm:      D5 - Lịch phân phòng (file đính kèm).

Nhận được thông báo này, đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, bí thư, lớp trưởng các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN, CTTT thông báo tới toàn bộ các đoàn viên, thanh niên trong lớp về kế hoạch, đảm bảo các thành viên trong lớp có mặt đầy đủ tham gia sinh hoạt trong buổi họp. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp thời gian tham gia, giám sát thực hiện và lấy kết quả làm căn cứ chấm điểm rèn luyện cho sinh viên. Các bạn sinh viên là đoàn viên của các chi đoàn bắt buộc có mặt đầy đủ để thực hiện triển khai kế hoạch.

Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên website của Viện Điện tử - Viễn thông và thông qua các kênh sinh viên các khóa.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                 

                Nơi nhận:                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

            -  Như trên;

            -  Lưu: VP Viện

 

Thông báo về đăng ký Thực tập cơ bản dành cho sinh viên K58 chưa đăng ký trên SIS

Sinh viên K58 đã đăng ký nhóm trên website của Viện nhưng chưa đăng ký được trên trang SIS đề nghị đăng ký vào form sau trước 16h ngày 19/9/2014.

 

https://docs.google.com/forms/d/1SxGEYaDnZ13nNzFFXK7LoTyg0Nl8imehIlMKeCO9avQ/viewform

 

 

Văn phòng Viện.

Thông báo lịch học lại kỳ 1 năm học 2014-2015 hệ cao đẳng

Các bạn sinh viên xem lịch học lại kì 1 năm học 2014-2015 hệ cao đẳng tại đây.

 

Văn phòng Viện

More Articles...