Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo lịch thực tập cơ bản học kỳ 20173 tại Trung tâm thực hành

Thông báo kết quả phúc tra điểm đợt 1 học kỳ 20172

Thông báo phân công hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ 20173

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Thông báo hướng dẫn triển khai thực tập kỹ thuật ET3270

Các tài liệu đi kèm thông báo:

1. Danh sách doanh nghiệp

2. Danh sách sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

3. Hướng dẫn trình bày ĐATN TTTN

4. Hướng dẫn viết báo cáo TTKT_ĐTVT

5. Mẫu giấy giới thiệu

6. Phiếu thực tập

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20172 - Hội đồng KSTN

More Articles...