Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 20182 (cập nhật 06/03/2019)

Chú ý: Sinh viên xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp tại https://qldt.hust.edu.vn/.

Theo phân công, thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp là thầy hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.

Thông báo phân đồ án môn học học kỳ 20182 (cập nhật 27/02/2019)

Sinh viên thực hiện đồ án môn học học kỳ 20182 xem phân công chi tiết, chính xác tại https://qldt.hust.edu.vn/

Thông báo buổi toạ đàm "Sinh viên Bách Khoa và con đường học vấn"

Thông báo về Thực tập công nghiệp cho sinh viên cử nhân kỳ 20182

Viện Điện tử - Viễn thông sẽ tổ chức cho các bạn sinh viên CNCN đi thực tập công nghiệp học kỳ 20182 vào:

- Thời gian 12 tuần bắt đầu từ ngày 25/02/2019,

- Tại một trong các địa chỉ sau: Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software), Công ty TNHH Vivas - VNPT Tech, Công ty TNHH ACE Antenna.

Để chuẩn bị cho quá trình thực tập tại công ty phù hợp, các bạn sinh viên liên hệ với Viện ĐTVT qua email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , trước 22/02/2019.

Viện ĐTVT

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1 học kỳ 20181

More Articles...