Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Students

Thông báo

Thông báo "Chương trình thực tập kỳ hè năm 2018" (hạn đăng ký 15/05/2018)

 

 

 

FORM ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH (HẠN ĐĂNG KÝ 15/05/2018)

 

 

 

Thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp học kỳ 20171B

Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Điện tử Viễn thông

1. Các nhóm liên hệ với thầy cô hướng dẫn để biết lịch bảo vệ cụ thể của các bộ môn

2. Các nhóm đã bảo vệ khẩn trương hoàn thiện Poster, Slide và Tóm tắt chỉnh sửa và bài báo theo chuẩn IEEE sau góp ý của các thầy cô tại hội đồng bộ môn. https://tinyurl.com/uploadsvnckh35 Deadline 11/5

3.Link Group trao đổi thông tin,nhận được sự hướng dẫn và giải đáp thắc mắc từ các thầy cô : https://www.facebook.com/groups/SRD.SET.HUST

Dưới đây là Danh sách các nhóm tham gia Tuần lễ Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 35 - Viện Điện tử Viễn thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo lịch bảo vệ Sinh viên NCKH lần thứ 35

Hội đồng Bộ môn Kỹ thuật thông tin

 

Thông báo về việc học lớp học kỳ 20172 (cập nhật)

Cập nhật ngày 02/05/2018: Thay đổi lịch họp lớp thầy Phát và thầy Việt Dũng.

More Articles...