Hanoi University of Science and Technology

School of Electronics and Telecommunications

Viện Điện tử - Viễn thông

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
TS2019 Thông tin tuyển sinh Viện Điện tử Viễn thông 2017

Chương trình "Một ngày là Sinh viên Bách Khoa"

Openday 2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.