VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Các đơn vị

TS Nguyễn Thành Chuyên

 

 

TS. Nguyễn Thành Chuyên

Địa chỉ nơi làm việc: Viện Điện tử - Viễn thông, C9-408, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Web: https://sites.google.com/site/ntchuyenkyoto/

 

Các môn giảng dạy:

Cho sinh viên hệ đại học:

1.Hệ thống viễn thông

2.Anten và truyền sóng

Cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

1.N/A

 

Hướng nghiên cứu:

Communications Theory

Wireless Sensor Networks

Radio Frequency Identification RFID

The Internet of Things IoT

Millimeter Wave Mobile Communications

Machine Learning, Optimization and Statistics

Các công trình NCKH đã công bố

Journal papers

[J3]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Approach for RFID Tag Set Cardinality Estimation under Capture Effect and Detection Errors,” IEICE Transactions on Communications, Vol.E96-B, No.5, pp.1122-1129, (May 2013).
[J2]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Probabilistic Dynamic Framed Slotted ALOHA for RFID Tag Identification,”  Journal of Springer Wireless Personal Communications, vol. 71, no. 4, pp. 2947-2963, DOI: 10.1007/s11277-012-0981-z, 2013.
[J1]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Approach for RFID Tag Set Cardinality Estimation with Detection Errors,” Journal of Springer Wireless Personal Communications, vol. 71, no. 4, pp. 2587-2603, DOI 10.1007/s11277-012-0956-0, 2013.

Proceedings of International Conferences
[C4]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “RFID Tag Cardinality Estimation under Capture Effect and Detection Errors,” Proceedings of the 9-th IEEE Asia Pacific Wireless Communication, Kyoto, Aug., 2012.
[C3]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, and Hideaki Sakai, “Maximum a Posteriori Approach for Anonymous RFID Tag Cardinality Estimation,” Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Kyoto, Japan, Mar., 2012.
[C2]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “Maximum Likelihood Method for RFID Tag Set Cardinality Estimation using Multiple Independent Reader Sessions,” Proceedings of the IEEE Asia-Pacific Signal and Information Processing Association, China, Oct., 2011.
[C1]. Chuyen T. Nguyen, Kazunori Hayashi, Megumi Kaneko, Petar Popovski, and Hideaki Sakai, “RFID Tag Identification with Probabilistic Dynamic Framed Slotted ALOHA,” Proceedings of the 8-th IEEE Asia Pacific Wireless Communication, Singapore, Mar., 2011.

Các sách đã xuất bản:

N/A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

N/A

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N/A

Các thông tin khác (nếu có):

I am actively seeking students interested in my research areas

 

Danh Sách CỰU Cán bộ Giảng Viên Bộ môn KTĐT

 

 TS Bùi Việt Khôi

Đã chuyển tới Bộ Khoa học Công nghệ

TS Phạm Việt Thành

 

 

TS. Phạm Việt Thành

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng C9 - 408

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các môn giảng dạy:

-          Điện tử tương tự I

-          Điện tử tương tự II

Hướng nghiên cứu:

-          Hệ thống phi tuyến và ứng dụng

-          Mạch điện tương tự

Các công trình NC đã công bố

Tạp chí

-       Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca, M. Iachello, V.-T. Pham “Robustness to noise in synchronization of network motifs”, Chaos, 22, pp. 043106-1-9, 2012.

-       V.-T. Pham, A. Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca “Autowaves in memristive cellular neural networks”, Int. J. Bif. Chaos, 22, pp. 1230027-1-9, 2012.

-       V.-T. Pham, L. Fortuna, and M. Frasca “Implementation of chaotic circuits with a digital time-delay block”, Nonlinear Dynamics, 68, pp. 345-355, 2012.

-       V.-T. Pham, M. Frasca, R. Caponetto, T.M. Hoang, L. Fortuna “Control and synchronization of fractional-order differential equations of phase-locked loop”, Int. J. CMSIM, pp. 623-631, 2012.

Hội nghị

-       A. Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca, L. V. Gambuzza, V.-T. Pham “Chaos control in a chaotic system with only one stable equilibrium point”, ICNAAM2012, Kos-Greece, Sept. 19th-27th, pp. 691-694, 2012.

-       V.-T. Pham, A. Buscarino, M. Frasca, L. Fortuna and T.M. Hoang, “FPGA-based generation of autowaves in memristive cellular neural networks”, CNNA2012, Turin-Italy, Aug. 29th-31st, pp. 1-6, 2012.

-       V.-T. Pham, M. Frasca, R. Caponetto, T.M. Hoang and L. Fortuna “Control and synchronization of fractional-order differential equations of phase-locked loop”, CHAOS2012, Athens-Greece, June 12th-15th, pp. 469-477, 2012.

-       T.V. Chu, V.-T. Pham, M. Frasca, T. M. Hoang and L. Fortuna “Implementation of CNN-based Viterbi algorithm using FPGA”, CHAOS2012, Athens-Greece, June 12th-15th, pp. 139-146, 2012.

-       V.-T. Pham, L. Fortuna, M. Frasca, T.T. Anh and T.M. Hoang, “Realization of synchronization of coupled multiple delay systems on FPGA platform”, INDS2011, Klagenfurt-Austria, July 25th-27th, pp. 52-56, 2011.

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

NCS đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

ThS. Trần Hải Nam

Họ và tên : Th.S Trần Hải Nam

Địa chỉ nơi làm việc : Phòng 412, nhà C9  building – Đại học Bách Khoa Hà nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà nội, Việt nam.

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel :  04.3869.2242 Fax : 04.3869.2241

Hướng nghiên cứu

  • 1. Các hệ thống nhúng
  • 2. Hệ thống truyền thông không dây

Sách xuất bản

a

Các bài viết khác...