VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị Bộ môn Hệ thống Viễn thông

PGS.TS Vũ Văn Yêm

 

PGS. TS. Vũ Văn Yêm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 317 nhà C1

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: + (84) 4 3 8 692115-107

Fax: + (84) 4 3 8 695319

  

Các môn giảng dạy:

 

Hệ đại học:

 

1. Thông tin vô tuyến

2. Thông tin vệ tinh

3. Hệ thống viễn thông

   4. Kỹ thuật siêu cao tần

 

Sau đại học:

 

 1. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến

 2. Radar và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu

 

Hướng nghiên cứu:

1. Hệ thống thông tin - định vị vô tuyến thế hệ mới

2. Hệ thống thông tin vô tuyến bảo mật lớp vật lý

3. Thiết kế anten kích thước nhỏ cho các hệ thống thông tin- định vị vô tuyến thế hệ mới 

Các công trình NC đã công bố

 

 

1. Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Văn Yêm “Hệ thống và phương pháp điều chế và giải điều chế vị tri-biên độ xung hỗn loạn trong truyền thông băng siêu rộng (UWB),” Bằng độc quyền sáng chế, số 14737, Cấp theo quyết định số 67271/QĐ-SHTT, ngày 27/10/2015.


2. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem and Duong Quang Trung, “Design and analysis of a spread-spectrum communication system with chaos-based variation of both phase-coded carrier and spreading factor,” IET Communications, Vol.2015, No.1, p.1-8, 2015.


3. V.-T. Pham, Ch. K. Volos, S. Vaidyanathan, T. P. Le and V. Y. Vu, ”A Memristor-Based Hyperchaotic System with Hidden Attractors: Dynamics, Synchronization and Circuital Emulating,” Journal of Engineering Science and Technology Review 4 (1) (2014) 68-73, Special Issue on Synchronization and Control of Chaos: Theory, Methods and Applications.


4. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, Kyandoghere Kyamakya, “MxN-ary Chaotic Pulse-Width-Position Modulation: An Effective Combination Method for Improving Bit Rate,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), 2013. ISBN: 0332-1649.


5. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, “A Chaos-based Secure Direct-Sequence/Spread-Spectrum Communication System,” Abstract and Applied Analysis, vol. 2013, (ISBN: 1085-3375).


6. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, “A Chaotic Pulse Time Modulation Method for Digital Communication,” Abstract and Applied Analysis, vol. 2012, pp.1-15, (ISBN: 1085-3375).


7. Trong Duc Nguyen, Yvan Duroc, Van Yem Vu and Tan Phu Vuong,” Genetic algorithm for optimization of L-shaped PIFA antennas ,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Vol. 3, Issue 06, pp 691-699, December 2011.


8. Vũ Văn Yêm, Nguyễn Xuân Quyền and Kyandoghere Kyamakya, “A Chaotic Modulation Method based on Combination of CPWPM and BPSK for Digital Communication,” The ISAST Transactions on Computers and Intelligent Systems, Vol. 4, no. 1, p. 18-23, 2012.


9. Han Trong Thanh and Vu Van Yem,”Robust System Architecture for DOA Estimation based on Total Forward Backward Matrix Pencil Algorithm,” International Journal of Computer Applications, Vol.126, No.4, 2015, p.32-36.


10. Han Trong Thanh and Vu Van Yem, “High Performance Direction Finding Algorithm Based On Phase Locked Loop,” REV Journal on Electronics and Communications, Vol. 4, No.1-2, p.16 -23, 2014.


11. Han Trong Thanh, Do Trong Tuan, Duong Duc Ha and Vu Van Yem ,”Robust Direction of Arrival Estimation Using Uniform Circular Antenna Array based on Total Forward - Backward Matrix Pencil Method,” Research, Development and Application on Information & Communication Technology journal, p. 2015.


12. Han Trong Thanh, Duong Duc Ha and Vu Van Yem, “Multipath Signals Separation Approach In DOA Estimation Using Total Forward – Backward Matrix Pencil Method,” Journal of Science and Technology, Technical universities, Vol.107, pp.47-53, 2015.


13. Van Yem VU, Akiko KOHMURA, Judson BRAGA, Xavier BEGAUD and Bernard HUYART, “Simplified Propagation Channel Characterization Considering the Disturbance of Antennas In The Case Of a Multi-path Cluster,” Microwaves and Optical Technology Letters, Vol.50, N.10, P.2604-2608 October 2008.


14. Van Yem VU, A. Judson BRAGA, Xavier BEGAUD, Bernard HUYART, “Measurement of direction-of-arrival of coherent signals using five-port reflectometers and quasi-Yagi antennas,” IEEE Microwaves and Wireless Component Letters, VOL. 15, NO. 9, September 2005.


15. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang,” Improvement of Bit Rate Using M-ary Chaotic Pulse Position Modulation,” REV Journal on Electronics and Communications, Vol. 1, No. 3, p.183 -191, July- September, 2011.


16. Nguyen Lam Duy, Luong Vu Hai Nam, Vu Van Yem, Laurent Vivien, Eric Cassan, and Bernard Journet,”Materials used for the optical section of an optoelectronic oscillator,” IOP Science, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology journal, Vol.1, 1-2011.


17. Pham Duy Phong, Dang Trung Chinh anh Vu Van Yem,”A Novel Spectrum Sensing Without Channel State Information Using Estimated Parameters,“ Research, Development and Application on Information & Communication Technology journal, Volume E-1, Number 3 (7), p. 56-63, December 2010.


18. Nguyen Trung Kien, Nguyen Thanh Chuyen and Vu Van Yem, “A Simple Method for Localization in Cognitive Radio Networks,” Proc. IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, p. 647-651, October 2014


19. Pham Toan Thang, Vu Van Yem, Bach Gia Duong, and Bernard Journet ,”Monitoring the oscillation frequency drift of an optoelectronic oscillator with a vector network analyzer,” International Conference on Advanced Technologies for Communications, p.411-416, October 2014


20. Nguyen Thanh Chuyen, Nguyen Trung Kien and Vu Van Yem, “A Simple Method for Localization in Wireless Sensor Networks,” IEEE International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2014), p.226-231, August 2014


21. Nguyen Xuan Quyen, Nguyen Huu Long and Vu Van Yem, “An OFDM-based Chaotic DSSS Communication System with M-PSK Modulation,” IEEE International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2014), p.106-111, August 2014


22. Pham Toan Thang, Vu Van Yem, Bernard Journet and Isabbelle Ledoux-Rax , “Calibration of the Optical Propagation Time of an Optoelectronic Oscillator for Sensing Applications,” International Topical Meeting on Microwave Photonics / The 9th Asia-Pacific Microwave Photonics Conference, p.181-184, 2014


23. Pham Toan Thang, Vu Van Yem, Bernard Journet and Isabbelle Ledoux-Rax, “A Study on Measuring Refractive Index by Using an Optoelectronic Oscillator,” IEEE International Conference on Communications and Electronics, p.17-22, August 2014


24. Han Trong Thanh, Duong Duc Ha and Vu Van Yem, “Direction of Arrival estimation using the Total Forward – Backward Matrix Pencil Method,” IEEE International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2014), p.301-305, August 2014.


25. Pham Toan Thang, Nguyen Tien Thong, Pham Van Chi, Vu Van Yem, Bernard Journet, Isabbelle Ledoux-Rax,”Simulation and Experimental Study of Single-Loop Opto-Electronic Oscillator,” International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2013), p.680-685, October 2013.


26. Han Trong Thanh, Tran Ngoc Ha and Vu Van Yem,”Novel Direction Finding Algorithm Based On Phase Locked Loop With Low Computational Complexity,” International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2013), p.437-442, October 2013.


27. Vu Van Yem, Bernard Journet, Pham Van Chi, Vo Tien Tu,”Novel High Gain and Broadband CPW-Fed Antennas With EBG for ITS Applications,” International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2013), p.451-456, October 2013.


28. Vu Van Yem, Pham Van Chi and Bernard Journet,”Novel MIMO Antenna Using Complementary Split Ring Resonator(CSRR) For LTE Applications,” 5th International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2012), p.222-226, 10-12 October 2012.


29. Nguyen Xuan Quan, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, "A Conbination Scheme of CPWPM and BPSK for digital communication", 25th Conference on Semiconductor and Integrated Opto-electronics (SIOE2012), April 2-4, 2012, Cardiff-UK.


30. Nguyen Xuan Quan, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, “A Combination Scheme of CPWPM and BPSK for Digital Communication,” Proc. of the IEEE International Conference on Electronics and Communications, ICCE 2012, August 1-3, Hue, Vietnam.


31. Trong Duc Nguyen, Yvan Duroc, Van Yem Vu and Tan Phu Vuong, ”Frequency Reconfigurable PIFA Antenna Driven By Microcontroller,” Proc. of the IEEE International Conference on Electronics and Communications, ICCE 2012, August 1-3, Hue, Vietnam.


32. Bui Dang Thanh, Pham Toan Thang, Vu Van Yem and Bernard Journet,”Improving Opto-Electronic Oscillator Stability by Controlling the Electro-Optic Modulator,” Proc. of the IEEE International Conference on Electronics and Communications, ICCE 2012, August 1-3, Hue, Vietnam.


33. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Hoang Manh Thang,”Chaotic Modulation Based on Combination of CPPM and CPWM,” 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS’11), 07/2011, Klagenfurt, Austria.


34. Trong Duc Nguyen, Yvan Duroc, Van Yem Vu and Tan Phu Vuong, ”Novel Reconfigurable 8 - Shape PIFA Antenna Using PIN Diode,” The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2011, Da Nang, Vietnam, August 2-4, 2011.


35. Dang Thanh Bui, Van Yem Vu and Bernard Journet, “Improving the Operation of Optoelectronic Oscillator by Stabilizing the Electrooptic Modulator,” The 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2011, Da Nang, Vietnam, August 2-4, 2011.


36. Trong Duc Nguyen, Yvan Duroc, Van Yem Vu and Tan Phu Vuong, ”Reconfigurable 8-Shape PIFA Antenna Using PIN Diode,” Progress In Electromagnetics Research Symposium, Suzhou, China, September 12-16, 2011.


37. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem, Hoang Manh Thang,” M-ary Chaotic Pulse Position Modulation for The Improvement of Bit Rate in Chaos-based Digital Communication,” International Workshop on Communication Systems (IWCS'11), Hanoi, Vietnam, October 5-6, 2011.


38. Vu Van Yem, ”Development of Ultra Wide Band Antennas Using Electromagnetic Band Gap Structure,” International Workshop on Communication Systems (IWCS'11), Hanoi, Vietnam, October 5-6, 2011.


39. Pham Duy Phong and Vu Van Yem,”High Resolution Algorithm For Frequency Difference of Arrival Estimation,” SEATUC, 6-8 March 2012, Bangkok, Thailand.


40. Pham Duy Phong and Vu Van Yem,”Joint Signal Parameters Estimation For Advanced Wireless Positioning Systems,” SEATUC, 6-8 March 2012, Bangkok, Thailand.


41. Vu Van Yem, Vu Van Hung, Nguyen Van Khang and Nguyen Huu Trung, ”Simulation and Performance Analysis of Galileo Receiver Based on SDR Technology,” PIERS 2012 Progress In Electromagnetics Research Symposium, March 27-30, 2012, Kuala Lumpur, Malaysia.


42. Vu Van Yem, Nguyen Van Khang and Nguyen Huu Trung, ” Consideration of Using Electromagnetic Band Gap for Antenna Design,” PIERS 2012 Progress In Electromagnetics Research Symposium, March 27-30, 2012, Kuala Lumpur, Malaysia.


43. Nguyễn Xuân Quyền, Bùi Trần Quyết, Vũ Văn Yêm, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, “Simulation and implemention of an improved chaotic copitts circuit for UWB communication”, The third International Conference on Communications and Electronics ICCE 2010, p. 307 - 312.


44. Nguyễn Xuân Quyền, Trương Mỹ Thuật, Vũ Văn Yêm, Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, “Implementation of Chaotic Colpitts Oscillator in Microwave Frequency”, The third International Conference on Communications and Electronics ICCE 2010.


45. Pham Duy Phong, Dang Trung Chinh and Vu Van Yem,” OR Rule and Parallel Processing Technique in Multiple Antennas for Spectrum Sensing,” The third International Conference on Communications and Electronics, ICCE 2010, Nha Trang, Vietnam, August 13-15, p. 273 - 277, 2010.


46. Hien Quang Vu, Nguyen Tien Dzung, Vu Van Yem, Thang Manh Hoang, ”Chaos Synchronization in Coupled Delayed Two-stage Colpitts Circuits for UWB Communications,” Proceedings of the IEICE International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2010), Krakow, Poland, September 2010.
47. Pham Duy Phong, Dang Trung Chinh, Vu Van Yem and Nguyen Van Khang,” More Practical Spectrum Sensing Technique in Cognitive Radio Networks,” The 2010 International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 20-22, 2010.


48. Vu Van Yem and Tran The Phuong,” Ultra Wide Band Low-Profiles Spiral Antennas Using An EBG Ground Plane,” The 2010 International Conference on Advanced Technologies for Communications, ATC 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 20-22, 2010.


49. Vu Van Yem, Hoang Manh Thang, Bui Tran Quyet and Bernard Journet,”Design, Simulation And Synchronization of Two Identical Improved Chaotic Colpitts Oscillators for Wide Band Wireless Communication Systems,” The First International Workshop on Nonlinear Systems and Advanced Signal Processing, IWNSASP 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 15-17, 2010.


50. Thang Manh Hoang and Vu Van Yem, “Recent Advances in Chaos Synchronization Of Coupled Multiple Time-Delay Systems,” The First International Workshop on Nonlinear Systems and Advanced Signal Processing, IWNSASP 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 15-17, 2010.


51. Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem and Thang Manh Hoang,”Ultra-Wideband Chaotic On-Off Keying Modulator and Demodulator: Design and Simulation,” The First International Workshop on Nonlinear Systems and Advanced Signal Processing, IWNSASP 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 15-17, 2010.


52. Vu Van Yem, Luyen Thanh Hung and Bernard Journet,”Electromagnetic Band Gap Material and Its Consideration For Ultra Wide Band Antenna Design,” The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010) - Hanoi, Vietnam - November 09-12, 2010.


53. Do Duc Dung, Tran Duc Tan, Nguyen Van Hoang, Tran Xuan Nam, Vu Van Yem, Phan Anh, and Huynh Huu Tue,“Efficient and Reliable GPS Wireless Adhoc Sensor Networks for Marine Monitoring, Searching, and Rescuing (MSnR) Applications,’’ Conference of Asian Federation of Engineering Organizations CAFEO 28, November 30th - December 3, 2010, Hanoi, Vietnam.


54. T. D. Tuyen, T. D. Tan, N. V. Hoang, V. V. Yem, T. X. Nam, D. D. Dung, ’’GPS-based Wireless Ad hoc Network for Marine Monitoring, Searching and Rescuing (MSnR),’’ International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation ISMS2011, 2011, Cambodia, pp. 350-354.


55. Vu Van Yem and Nguyen Huu Thanh, “Single Channel All Digital Direction Finding System,” International Symposium on Wireless Communication Systems ISWCS 2009, Sept. 2009, Siena- Italy.


56. Nguyen Huu Thanh, Le Thi Hang, Ngo Quynh Thu, Vu Van Yem and Nguyen Xuan Dung, ”Multimedia session continuity with context-aware capability in IMS - based network,” International Symposium on Wireless Communication Systems ISWCS 2009, Sept. 2009, Siena- Italy.


57. Nguyen Duy Thong and Vu Van Yem, “Combining two methods to enhance band-notch characteristic of Ultra Wide Band antenna”, International Conference on Advanced Technologies for Communications, September 2009.


58. Tran Ngoc Dung, Mai Thanh Nga, Vu Van Yem, Pham Duy Phong and Nguyen Xuan Quynh, “Candidates for Estimating Carrier Frequency Offset in MIMO Systems”, International Conference on Advanced Technologies for Communications, September 2009.


59. Mai Thanh Nga, Vu Van Yem, Nguyen Huu Thanh and Pham Duy Phong, “A planar quasi-Yagi For Next Generation Wireless Communication Systems,” Research, Development on Electronics, Telecommunications and Information technology Journal, Issue 3, December 2008.


60. A. Judson BRAGA, Sofia Martinez-Lopez, Van Yem VU and Bernard HUYART, “MUSIC and Unitary-ESPRIT performance for propagation channel sounding,” Research, Development on Electronics, Telecommunications and Information technology Journal, vol.3, July 2008.


61. Vu Van Yem and Nguyen Huu Thanh, “Solution for communication and localisation of fishing boat in Vietnam,” Posts, Telecommunication and Information Technology Journal, vol.1, January 2008.


62. Vu Van Yem and Nguyen Huu Thanh, “Research on Communication and Localization Of Small and Medium Fishing Boats in Vietnam_ Ad-hoc Network Associated to Software Defined Radio Approach,” IEEE International Conference on Communication and Electronics (ICCE’08), June 4-6, 2008, Hoi An, Vietnam.


63. A. Judson BRAGA, Van Yem VU, Bernard HUYART and J.C. COUSIN,’’Survey of MUSIC and Unitary-ESPRIT algorithms for DoA and Time Delay estimation,’’ IEEE International Conference on Communication and Electronics (ICCE’08), June 4-6, 2008, Hoi An, Vietnam.


64. Van Yem VU, A. Judson BRAGA, Bernard HUYART, Xavier BEGAUD, “Joint TOA/DOA measurements for spatio-temporal characteristics of 2.4 GHz indoor propagation channel,“ Proc. European Conference on Wireless Technology (ECWT) 2005, Paris, France, October 03-05, 2005.


65. Van Yem VU, A. Judson BRAGA, Xavier BEGAUD, Bernard HUYART, ”Direction of arrival and time delay measurements for multi-path signals using five-port reflectometers,” IEEE Antenna and Propagation Symposium (IEEE APS) 2005, Washington DC, July 03-08, 2005.


66. Van Yem VU, A. Judson BRAGA, Xavier BEGAUD, Bernard HUYART, ”Direction of arrival and time of arrival measurements using five-port reflectometers and quasi-Yagi Antennas,” The 11th International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics (ANTEM) , Saint Malo, France, June 15-17, 2005.


67. Van Yem VU, A. Judson BRAGA, Xavier BEGAUD, Bernard HUYART, ”Narrow band direction of arrival measurements using five-port reflectometers and quasi-Yagi antennas,” Proc. European Conference on Propagation and Systems, Brest - France, March 15-18, 2005.


68. Van Yem VU, A. Judson BRAGA, Xavier BEGAUD, Bernard HUYART, ”Estimation des directions d’arrivée et des retards de propagation par utilisation de la technique cinq-port,” 14èmes Journées Nationales Micro-ondes JNM 2005, Nantes - France, May 11-13, 2005.


69. Van Yem VU, A. Judson BRAGA, Xavier BEGAUD, Bernard HUYART, ”Multi-path delay measurement based on five-port discriminator,” Proc. European Conference on Wireless Technology (ECWT) 2004, Amsterdam, Netherlands, October 03-05, 2004.


70. Van Yem VU, Judson Braga, B. Huyart, X. Begaud, F.R de Sousa and Bich Huyen Nguyen,” Calibration of frequency propagation channel sounder based on five-port reflectometer,” ICEIC 2004 (The 2004 International Conference on Electronics, Information, and Communications), Hanoi, Vietnam, August 16-18, 2004,.


71. A. Judson BRAGA, Van Yem VU, Bernard HUYART, J.C.COUSIN, ”Beam forming system using five-port discriminators,” Proc. European Conference on Wireless Technology (ECWT) 2005, Paris, France, October 03-05, 2005.


72. A. Judson BRAGA, Van Yem VU, Bernard HUYART, J.C.COUSIN, ”Smart antenna system using five-port reflectometers,” IEEE International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), Brasília, Brazil , July 25-28, 2005.


73. A. Judson BRAGA,Van Yem VU, Bernard HUYART, Xavier BEGAUD,”Results on DoA Finding System Based on Five-Port Discriminator,” IEEE International Microwaves Symposium (IEEE IMS) 2004, Fort Worth Texas, June 06-11, 2004.


74. A. Judson BRAGA, Van Yem VU, Bernard HUYART, J.C.COUSIN, ”Système des formations des faiseaux utilisant les réflectomètres cinq-ports,” 14èmes Journées Nationales Micro-ondes JNM 2005, Nantes - France, May 11-13, 2005.


75. A. Judson BRAGA, Van Yem VU, Bernard HUYART, J.C.COUSIN, ”Wide band spatio-temporal channel sounder simulation using MUSIC and enhanced 2D-SS,” Proc. European Conference on Propagation and Systems, Brest - France, March 15-18, 2005.


76. Van Yem VU and Aziz Benlarbi Delaï,”Digital Solution for inter-vehicle localisation system by means of Direction-Of-Arrival,” IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2006), Yonago Convention Center, Tottori, Japan, December 12-15, 2006.


77. Van Yem VU and Aziz Benlarbi Delaï, ”Digital and Super-Resolution Ultra Wide Band Inter-Vehicle Localisation System, The first International Conference on Communications and Electronics (ICCE’06), Hanoi -Vietnam, October 10-11, 2006.


78. Van Yem VU and Aziz Benlarbi Delaï, ”New receiver architecture for localisation system,” IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2006), Yonago Convention Center, Tottori, Japan, December 12-15, 2006


79. L. Le Cloirec, Van Yem VU and A.Benlarbi Delaï, ”Ultra Wide Band Communication and Localisation for Ad hoc Network,” The first International Conference on Communications and Electronics (ICCE’06), Hanoi -Vietnam, October 10-11, 2006.


80. Van Yem VU, Judson Braga, B. Huyart, X. Begaud, and Bich Huyen Nguyen, ”Elevation/Azimuth Propagation Angle Measurements Using Five-Port Wave Correlators,” The first International Conference on Communications and Electronics (ICCE’06), Hanoi -Vietnam, October 10-11, 2006.


81. Lam Hong Thach, Vu Van Yem and Phan Anh, “Multi-Frequency Method Applied to Simultaneous Localization Of Multiple Fishing Boats,” Proceeding of the 10th Vietnam Conference on Radio & Electronics (REV’06) , Hanoi - Vietnam, November 05-06, 2006.


82. Lam Hong Thach, Vu Van Yem and Phan Anh, ”Adaptive Antenna Array Applied to Position Location of Fishing Boats in the Vietnam Seaside,” Proceeding of the 10th Vietnam Conference on Radio & Electronics (REV’06) , Hanoi - Vietnam, November 05-06, 2006.


83. A.Judson.BRAGA, Van Yem VU, Bernard HUYART, ‘‘Mesure des angles élévation et azimut utilisant des réflectomètres,’’ Journées scientifiques Vers des radiocommunications recongifurables et cognitives Et Assemblée générale du CNFRS, Paris, 2006.


84. Lâm Hồng Thạch, Vũ Văn Yêm, Nguyễn Quốc Bình và Phan Anh, ‘‘Giới hạn số nguồn sóng tới có thể ước lượng khi sử dụng phương pháp đa tần,’’ Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 4 về Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông ICT.rda’08.


85. Lưu Quang Trung, Trần Đức Hùng, Nguyễn Bảo Huy, Vũ Văn Yêm and Tạ Cao Minh, “Thiết kế bộ cộng hưởng cho hệ thống truyền điện không dây trên nguyên lý cộng hưởng từ tương hỗ," The second National Conference on Control and Automation, VCCA-2013, 22-23 November 2013, Da Nang, Vietnam.


86. Nguyen Xuan Quyen and Vu Van Yem, “Implementation of Chaotic Pulse Width-Postion Modulation/Demodulation on PIC Microcontroller,” National Conference on Electronics and Communications (REV2013-KC01), 17-18 December 2013, Hanoi, Vietnam.


87. Hoang Phuong Thao, Duong Thanh Tu, Truong Ngoc Tan and Vu Van Yem, “Nghiên cứu cải thiện băng thông ăngten PIFA tái cấu hình theo tần số,“ Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT2014).


88. Truong Ngoc Tan, Hoang Phuong Thao, Duong Thanh Tu and Vu Van Yem, “Thiết kế anten mảng cho hệ thống thông tin vệ tinh,” Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT2014).


89. Vu Van Yem, Nguyen Huu Thanh, “Software Defined Radio Approach Applied to Direction Finding System,” The Electrical and Electronics Engineering Fieldwise Seminar on Advances in Systems and Information Technology, Bangkok, Thailand, November 22-23, 2007.


90. Yem Van Vu, Thanh Huu Nguyen, Phong Duy Pham, Viet Minh Pham, “A Robust Single Channel Direction Finding System,” International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC) 2009 January 22-23, 2009 , Siam City Hotel , Bangkok, Thailand.


91. Vu Van Yem, Nguyen Xuan Quyen and Nguyen Huu Long, “Development of the MxN-ary Chaotic Pulse Width and Position Modulation for Improving Bit Rate in Secure Digital Communication Systems,” 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Manufacturing Engineering in conjunction with 1st Human Factors and Ergonomics Society of the Philippines Conference, 5 - 6 November 2012, EDSA Shangri-La Manila, Ortigas Center, Mandaluyong City Philippines.

 

Các sách đã xuất bản

1. Thông tin vô tuyến - Tập 4, NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2006.

2. “Trường điện từ - Kiến thức căn bản bản và bài tập, “ NXB Bách khoa Hà Nội năm 2014.

3. “Ứng dụng động học phi tuyến và hỗn loạn trong truyền thông,” NXB Bách khoa Hà Nội năm 2011.

4. “Sondeur de canal multi-capteurs utilisant les corrélateur cinq-ports,” NXB Presses Académiques Francophones năm 2014.

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

Hiện đang hướng dẫn 05 học viên cao học thực hiện các đề tài về:

 

  1. Thiết kế chế tạo thiết bị đầu cuối tích hợp qua hệ thống thông tin di động.
  2. Nghiên cứu kỹ thuật hỗn loạn và ứng dụng trong truyền thông.
  3. Nghiên cứu phát triển phân hệ cao tần trong máy thu vô tuyến điều khiển bằng phần mềm.
  4. Nghiên cứu phát triển phân hệ xử lý trong máy thu vô tuyến điều khiển bằng phần mềm.
  5. Xử lý tín hiệu dàn anten

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

  

  1. Nguyễn Hữu Long

- Đề tài: Hệ thống thông tin bảo mật

- Thời gian thực hiện: 2011-2016

2. Hoàng Thị Phương Thảo

- Đề tài: Thiết kế anten tự cấu hình

- Thời gian thực hiện: 2014-2017

3. Nguyễn Văn Thọ

- Đề tài: Hệ thống thông tin vô tuyến thông minh - tự cấu hình

  - Thời gian thực hiện: 2015-2018

Các thông tin khác (nếu có)

1. Đang cần 01 NCS làm về đề tài: Hệ thống thông tin vô tuyến đa anten

2. Đang cần các học viên cao học làm về đề tài: thiết kế tích hợp và chế tạo thiết bị đầu cuối di động theo chuẩn LTE-A.

3. Cần sinh viên năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 làm nghiên cứu khoa học theo định hướng viễn thông, thông tin di động.