VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Kỹ thuật Thông tin

Danh sách cán bộ Bộ môn Kỹ thuật thông tin

 

 

 

TS. Nguyễn Xuân Dũng

 

Trưởng bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412- nhà C9

 

 

Phó Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405 - nhà C9

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

37872834 10156024526953541 3166393827850190848 n

 

 

PGS.TS. Trương Thu Hương

 

Phó Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Phó Giám Đốc chương trình Elitech (Đào tạo tinh hoa của trường ĐHBK Hà nội)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202 - Nhà D6

 

 

Email: huong.truongthu@hust.edu.vn

 

file-5

 

TS. Phạm Văn Tiến

 

Phó trưởng bộ môn

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: tien.phamvan1@hust.edu.vn

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

 

Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 405-C9

 

Giám đốc chương trình Elitech (Đào tạo tinh hoa của trường ĐHBK Hà nội)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 202 - Nhà D6

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Đức

 

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

 

Giám đốc trung tâm ngôn ngữ và trao đổi văn hóa

Địa chỉ nơi làm việc: Trung tâm VDZ

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

  

PGS.TS. Nguyễn Tài Hưng

 

 

Cán bộ giảng dạy

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

TS. Nguyễn Quốc Khương

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: khuong.nguyenquoc@hust.edu.vn

887079 4525638305141 1369969475 o

 

TS. Nguyễn Thu Nga

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: nga.nguyenthu1@hust.edu.vn

 

TS. Trần Thị Ngọc Lan

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: lan.tranthingoc@hust.edu.vn

 

TS. Trần Quang Vinh

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: vinh.tranquang1@hust.edu.vn

 

ThS.Trần Hải Nam

 

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: nam.tranhai@hust.edu.vn

 

Th.S. Lê Văn Nam

 

Cán bộ thí nghiệm

Trưởng công đoàn Bộ môn

 

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: nam.levan@hust.edu.vn

 

ThS.NCS Trần Ngọc Tuấn

 

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email: tuan.tranngoc@hust.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 

Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

 

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

KS. Vũ Hồng Ngọc

Cán bộ thí nghiệm

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412-C9

Email: ngoc.vuhong@hust..edu.vn

 

 

 Các cán bộ về hưu:

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

PGS.TS. Phạm Minh Hà

GVC. Phạm Văn Tuân

GVC. Nguyễn Tiến Quyết

GVC. Nguyễn Văn Thắng