VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Phương Xuân Quang

 

Th.S Phương Xuân Quang

Địa chỉ nơi làm việc: 410 – C9

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: (+84) 3 8692242

Fax: (+84) 3 8692241

Các môn giảng dạy:

-          Kỹ thuật định vị dẫn đường điện tử

-          Viễn thám - GIS

Hướng nghiên cứu:

-           Kỹ thuật định vị vệ ting

Các công trình NC đã công bố:

1. Xuan Quang Phuong, Letizia Lo Presti, Fabrizio Dominici, Gianluca Marucco, “SAT-SURF and SAT-SURFER: a flexible platform for both R&D and training on GNSS”, The 2nd GNSS Vulnerabilities and Solutions 2009 Conference at Baska, Krk Island, Croatia, September, 2nd – 5th 2009.

 

2. Xuan Quang Phuong, Gabriella Povero, Gustavo Belforte, “Work in progress - GnssEduPack: an Innovative approach to education and training in the field of Global Navigation Satellite Systems”, The 40th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Washington, DC, USA, October 27-30, 2010.

 

3. Xuan Quang Phuong, Letizia Lo Presti, Gustavo Belforte, “GnssEduPack: a Solution for GNSS Education in Vietnam”, The European Navigation Conference ENC GNSS 2010, Braunschweig, Germany, 19 – 21 October 2010.

 

4. Xuan Quang Phuong, Fabrizio Dominici, Gianluca Marucco, Khalid Charqane, “An innovative approach to the implementation of GNSS training kit”, The 31st Asian Conference on Remote Sensing, Hanoi, Vietnam, 1- 5 November 2010.

Các sách đã xuất bản:

-          Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Phạm Văn Tuân, Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh, Nxb Bách Khoa-Hà Nội, ISBN: 9786049111341, 2012, 180 trang.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

N-A

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N-A

Các thông tin khác (nếu có)

N-A