VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Đỗ Trọng Tuấn

 

PGS.TS. Đỗ Trọng Tuấn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 410 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: +84 4 3869 2242

Fax: +84 4 3869 2241

Các môn giảng dạy:

      -  Mạng thông tin hàng không

 

-  Thông tin di động

 

-  Định vị và dẫn đường điện tử

 

-  Radar và phát hiện từ xa

 

-  Thiết kế ứng dụng dựa trên vi trí

 

-  Truyền thông đa phương tiện

      -  Hệ thống thời gian thực

Hướng nghiên cứu:

-   Mạng thông tin hàng không 

-   Kỹ thuật robot và thiết bị bay không người lái

-   Đảm bảo chất lượng truyền thông đa phương tiện thời gian thực

-   Định vị dẫn đường thời gian thực sử dụng vệ tinh và radar

-   Hệ thống nhúng cho nền tảng di động

-   Định tuyến tối ưu sử dụng mạng nerual và ứng dụng

-   Hệ thống giao thông thông minh

-   Tich hợp hệ thống viễn thám và truyền thông

 

Các công trình NC đã công bố:

1. Do Trong Tuan, Shiro Sakata and Nobuyoshi Komuro, “A Combined Admission and Priority Control Mechanism for Assuring Communication Quality in VANETs integrated with Wireless Mesh Networks”, Journal of Computer Technology and Applications, David Publishing, USA, ISSN:1934-7332, Vol3, 12.2012, pp.  775-783

2. Do Trong Tuan, Shiro Sakata and Nobuyoshi Komuro, “Priority and Admission Control for Assuring Quality of I2V Emergency Services in VANETs integrated with Wireless LAN Mesh Networks”, Proc. ICCE2012 Conference-ISBN:978-1-4673-2490-8, Hue-Vietnam, August 2012, pp.91-96, 2012.

3. Do Trong Tuan, Shiro Sakata and Nobuyoshi Komuro, “Admission Control for Assuring Communication Quality in VANETs integrated with Wireless Mesh Networks”, Proc. IEICE2012 Conference - ISSN: 0913-5685, pp.137-142, Miyazaki, Japan, March 2012.

4. Do Trong Tuan, Nguyen Van Duc, “Designing a real-time image monitoring system over 3G mobile networks”, Journal of Science and Technology-ISSN: 0866-3980, pp. 32-37, vol 89, 2012

5. Tien  Dung  Nguyen,  Tien  Pham  Van,  Tuan  Do  Trong,  Thanh  Nam Nguyen,  Huong  Nguyen  Thi,  Hang  Nguyen  Thi, “A  load-balanced and  mobility-aware  routing  protocol  for  vehicular  ad-hoc  networks”, Proc. 2011 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2011)- ISSN:978-1-4577-1204-3, pp. 36-39, Da Nang, Vietnam, August 2011.

6. Do Trong Tuan, et.al, “Asystem for data aquisistion over 3G network for flood alarm”, Journal of Science Activities-ISSN: 0866-3980, Ministry of Science and Technology, vol.692, pp.46-48,  2011

7. Do Trong Tuan, P.M.Viet, N.V. Duc, V.T.M Tu, T.Q. Toan, L.M. Toan, N.V Vinh, “Designing a system for management and remote announcement of examination results over GSM mobile network”, Information and Communication Journal, pp.59-63, Feb. 2011

8. Tien Pham Van, Tuan Do Trong, and Tien Dung Nguyen, “Efficient Delivery of Monitoring Data in Networked Fishing Boats”, Proc. ICCE 2010 Conference- ISSN:978-1-4244-7057-0, pp.1-6, Nha Trang, Vietnam, August 2010.

9. Tien Pham Van, Tien Dung Nguyen, Tuan Do Trong, Thanh Loan Nguyen, and Quyet Vu Khac, A Service-Oriented Design for Controlling Multimedia Sessions over Stand-alone MANETs, IEEE EMSOS 2010 Conference- ISSN: 978-0-7695-4129-7, USA, pp.671-676, 2010.

10. Do Trong Tuan, Jean Chamberlain Chedjou, Kyandoghere Kyamakya, “On Transforming Graph Theoretical Problems into Optimization Problems and Solution using CNN-based Analog Computing”, Proc. ISTET Conference - ISBN:978-8007-3166-4, pp.200-204, Luebeck, Germany, June, 2009

11. Do Trong Tuan, J. C. Chedjou, Alireza. Fasih, K. Kyamakya, “A Novel Method for Computing the Minimum Spanning Tree and Solution Based on Cellular Neural Networks Implemented on Digital Platforms”, Proc. INDS Conference - ISBN: 9789-3-8322-7943-1, pp.23-29, Klagenfurt, Austria, July, 2009

12. Fasih A., Trong T. D., Chedjou J. C., Kyamakya K.  “New Computational Modeling for Solving Higher Order ODE based on FPGA”, Proc. the Second International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization, INDS'09- ISBN: 9789-3-8322-7943-1, pp. 49-53, Jun 2009.

13. J. C. Chedjou, K. Kyamakya, M. A. Latif, U. A. Khan, I. Moussa,  and Do Trong Tuan, “Solving Stiff Ordinary Differential Equations and Partial Differential Equations Using Analog Computing Based on Cellular Neural Networks”, ISAST Transactions on Computer and Intelligent Systems-ISSN:1798-2448, pp.38-46, 2009

14. H. D. Trung, N. V. Duc, D. T. Tuan, H. T. Thanh, “A study on underwater communication systems”, Proceeding of 2009Rev/ComNaVi-09 Conference, pp. 70-73, Hai Phong, Vietnam, 2009.

15. Pham Minh Ha, Do Trong Tuan, “A proposal guaranteed QoS method for real-time services over IP multicast networks”, Journal of Science and Technology - ISSN: 0866-3980, vol.57, pp.76-79, 2006 (in Vietnamese)

16. Pham Minh Ha, Do Trong Tuan, “RTP protocol based applied for real-time voice communications over IP multicast networks”, Journal of Science and Technology- ISSN: 0866-3980, vol 55, pp. 102-105, 2005. (in Vietnamese).

17. Do Trong Tuan, Nguyen Huu Thanh, “Applying NS tool in telecommunication network simulations”, Post, Telecommunications and Information Technology Journal, pp.42-43, 2005. (in Vietnamese)

Pham Minh Ha, Do Trong Tuan, “A proposal model for packet loss emulations in IP multicast networks”, Journal of Television Science and Technology, 2005 (in Vietnamese)

18. Do Trong Tuan, Nguyen Huu Thanh, “An introduction to the 802.11 based WLAN network”, Post, Telecommunications and Information Technology Journal-ISSN: 0866-7039, pp.22-24, 2005 (in Vietnamese)

19. Pham Van Tuan, Do Trong Tuan, “Simulations of radar monitoring system on personal computer”, The 3rd National Measurement Conference Proceeding, pp.345-350, 2001 (in Vietnamese)

20. Do Trong Tuan, “A proposal model for adaptive wireless frame length adjustment at ATM wireless interface”, Special issue of Post and Telecommunications Journal- ISSN: 0866-7039, pp.30-36, 2000 (in Vietnamese)

Các sách đã xuất bản:

-    Phạm Công Hùng, N.H Hải, V.T.M.Tú, T.V. Hằng, Đỗ Trọng Tuấn, V.Đ Thọ, N.V. Đức, Giáo trình thông tin di động, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2007

-   Đỗ Trọng Tuấn, Hán Trọng Thanh, Hà Duyên Trung, Phương Xuân Quang, Phạm Văn Tuân, "Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh", Nxb Bách Khoa-Hà Nội, ISBN: 9786049111341, 2012, 180 trang.

Học viên cao học đang hướng dẫn:

-       03 học viên

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N/A

Các thông tin khác (nếu có)

N/A