VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

TUYÊN SINH 2018

TS2018

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM Điện tử & kỹ thuật MT

Lĩnh vực Nghiên cứu

1.Xử lý tín hiệu phi tuyến

2. Xử lý ảnh

2.Thiết kế hê nhúng

3. Network on chip

4.Cảm biến hình ảnh

5.Hệ thống thông tin vô tuyến (OFDM, UWB, MIMO,…)

6.Thiết kế hệ thống phần cứng

7.Thiết kế IC và SoC