VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Điện tử & KT máy tính

Hợp Tác

Hợp tác với trường đại học Kinki - Nhật Bản

Hợp tác với Viện Shibaura - Nhật Bản