VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM CNĐT & KT Y Sinh

Lĩnh vực Nghiên cứu


- Thiết bị điện tử y sinh
- Thiết bị điều trị điện đa mode
- Thiết bị làm sạch và tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo
- Xử lý tín hiệu và xử lý ảnh y tế
- Xử lý thông tin y tế, Bệnh án điện tử đa phương tiện và y tế từ xa
- Các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến
- Phân tích tín hiệu điện não đồ giấc ngủ và phương pháp điều trị...