VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị
 

TS Nguyễn Anh Quang

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng RF-Lab 618 Thư viện Tạ Quang Bửu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  

Các môn giảng dạy:

Điện tử tương tự I

Điện tử tương tự II

Hướng nghiên cứu:

Digital Signal Processing for Software Defined Radio System

Analog CMOS Integrated Circuit: Simulation and Design

Development of Ultra-high-speed Image Sensor

Các công trình NC đã công bố 

Book Chapter

 

1.T. G. Etoh and Q. A. Nguyen, Evolution of High-speed Image Sensors”

(Chapter 3 Cameras with CCD/CMOS Sensors, in “The Micro-World Observed by Ultra-High-Speed Cameras - We See What You Don´t See”, edited by K. Tsuji, Springer, 2017.09 )

 

Journal

 

1.A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh, “Crosstalk Analysis and a cancellation method for an image sensor operating at 1 Gfps”, Mechanical Engineering Journal, The Japan Society of Mechanical Engineers, Vol. 3, No. 6, 2016.12.15, 16-00284-1 - 16-00284-12.

2.T. G. Etoh, A. Q. Nguyen, Y. Kamakura, K. Shimonomura, T. Y. Le, and N. Mori, “The Theoretical Highest Frame Rate of Silicon Image Sensors” Sensors, Vol. 17, No. 3, 2017.02.28.

 

International Conference

 

1. A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh, “Crosstalk in Multi-Collection-Gate Image Sensors and its Improvement,Selected Papers from the 31st International Congress on High-Speed Imaging and Photonics, Vol.10328, 2017.02.20, 1032808-1 – 1032808-6.

2. A. Q. Nguyen, V. T. S. Dao, K. Shimonomura, Y. Kamakura and T. G. Etoh, “Crosstalk Analysis of an Image Sensor Operating at 1 Gfps”, Proc. of IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics, Ha Long, Vietnam, 2016.07.27, 176 – 180.

3. T. G. Etoh, A. Q. Nguyen, Y. Kamakura, K. Shimonomura, T. Y. Le, and N. Mori, “The Temporal Resolution Limit of the Silicon Image Sensors” Proc. of 2017 International Image Sensor Workshop, Hiroshima, Japan, 2017.06.02 )

4. V. T. S. Dao, T. G. Etoh, K. Shimonomura, A. Q. Nguyen, N. Hayashi, Y. Kamakura, C. Zhang, E. Charbon, P. Goetschalckx, L. Haspeslagh, P. De Moor “Toward 10 Gfps: Factors Limiting the Frame Rate of the BSI MCG Image Sensor”,  Proc. of 2015 International Image Sensor Workshop, Vaals, The Netherlands, 2015.06.11 )

5. T. G. Etoh, V. T. S Dao, A. Q. Nguyen, M. Kimata, “Fusion : ultra-high-speed and IR image sensors”,  Proc. of Optical Sensing, Imaging, and Photon Counting: Nanostructured Devices and Applications, Vol.9555, 2015.08.28, 95550N-1 – 95550N-6 )

6. T. G. Etoh; K. Shimonomura; A. Q. Nguyen et al., “100 Mfps image sensor for biological applications”, Proceedings Volume 10505, High-Speed Biomedical Imaging and Spectroscopy III: Toward Big Data Instrumentation and Management; 1050506 (2018); DOI: 0.1117/12.2288861

Các thông tin khác (nếu có)

Học phần Điện tử tương tự 1 _ Kì 20182

 

Học phần Điện tử tương tự 2 _ Kì 20182