VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

 

 

TS. Phạm Việt Thành

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng C9 - 408

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các môn giảng dạy:

-          Điện tử tương tự I

-          Điện tử tương tự II

Hướng nghiên cứu:

-          Hệ thống phi tuyến và ứng dụng

-          Mạch điện tương tự

Các công trình NC đã công bố

Tạp chí

-       Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca, M. Iachello, V.-T. Pham “Robustness to noise in synchronization of network motifs”, Chaos, 22, pp. 043106-1-9, 2012.

-       V.-T. Pham, A. Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca “Autowaves in memristive cellular neural networks”, Int. J. Bif. Chaos, 22, pp. 1230027-1-9, 2012.

-       V.-T. Pham, L. Fortuna, and M. Frasca “Implementation of chaotic circuits with a digital time-delay block”, Nonlinear Dynamics, 68, pp. 345-355, 2012.

-       V.-T. Pham, M. Frasca, R. Caponetto, T.M. Hoang, L. Fortuna “Control and synchronization of fractional-order differential equations of phase-locked loop”, Int. J. CMSIM, pp. 623-631, 2012.

Hội nghị

-       A. Buscarino, L. Fortuna, M. Frasca, L. V. Gambuzza, V.-T. Pham “Chaos control in a chaotic system with only one stable equilibrium point”, ICNAAM2012, Kos-Greece, Sept. 19th-27th, pp. 691-694, 2012.

-       V.-T. Pham, A. Buscarino, M. Frasca, L. Fortuna and T.M. Hoang, “FPGA-based generation of autowaves in memristive cellular neural networks”, CNNA2012, Turin-Italy, Aug. 29th-31st, pp. 1-6, 2012.

-       V.-T. Pham, M. Frasca, R. Caponetto, T.M. Hoang and L. Fortuna “Control and synchronization of fractional-order differential equations of phase-locked loop”, CHAOS2012, Athens-Greece, June 12th-15th, pp. 469-477, 2012.

-       T.V. Chu, V.-T. Pham, M. Frasca, T. M. Hoang and L. Fortuna “Implementation of CNN-based Viterbi algorithm using FPGA”, CHAOS2012, Athens-Greece, June 12th-15th, pp. 139-146, 2012.

-       V.-T. Pham, L. Fortuna, M. Frasca, T.T. Anh and T.M. Hoang, “Realization of synchronization of coupled multiple delay systems on FPGA platform”, INDS2011, Klagenfurt-Austria, July 25th-27th, pp. 52-56, 2011.

Các sách đã xuất bản

 

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

NCS đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)