VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị

Trần Quang Vinh

 

TS. Trần Quang Vinh

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 412 nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, ĐHBK Hà Nội

Email: - vinhtq (at) hust.edu.vn

          - m706501 (at) shibaura-it.ac.jp

Website: http://www.minet.se.shibaura-it.ac.jp/~vinhtq/ 

 

Tel: (84) (4) 38692242

Fax: (84) (4) 38692241

Các môn giảng dạy:

-          Mạng máy tính

-          Kỹ thuật mạng nâng cao

-          Mạng băng rộng

Hướng nghiên cứu:

-           Mạng cảm biến không dây - WSN

-          Mạng tùy biến di động – MANET

-          Mạng ngang hàng - P2P

Các công trình NC đã công bố:

National Journals

1.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, "Video Compression Schemes Using Edge Feature on Wireless Video Sensor Networks," Journal of Electrical and Computer Engineering, Hindawi, Vol.2012, Article ID 421307, 20 pages, 2012.

2.V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, "A Transmission Range Optimization Algorithm to Avoid Energy Holes in Wireless Sensor Networks," IEICE Transactions on Communications, Vol. E94-B, No. 11, pp. 3026-3036, November 2011. Online ISSN: 1745-1345, print ISSN: 0916-8516.

3.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Low-Complexity and Energy-Efficient Algorithms on Image Compression for Wireless Sensor Networks,” IEICE Transactions on Communications, Vol. E93-B,  No.12,  pp. 3438-3447, DecemberOnline ISSN: 1745-1345, print ISSN: 0916-8516.

4.V. Tran-Quang, T. Miyoshi, “A Novel Gossip-based Sensing Coverage Algorithm for Dense Wireless Sensor Networks,” Computer Networks, Vol. 53, Issue 13, pp. 2275-2287, August 2009. ISSN:1389-1286

5.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “Adaptive Routing Protocol with Energy Efficiency and Event Clustering for Wireless Sensor Networks,” IEICE Transactions on Communications, Vol. E91-B, No. 9, pp. 2795-2805, SeptemberOnline ISSN: 1745-1345, print ISSN: 0916-8516.

6.V. Tran-Quang, “Optical Burst Switching Architecture for Service Differentiation in the Next Generation Optical Internet,” Post, Telecommunications & Information Technology Journal, Vol. 1, No. 6, pp. 31-36, ISSN 0866-7039, June 2006. (in Vietnamese).

International Conferences

7.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, "Distributed Image Encoding Scheme Using LDPC Codes over GF(q) on Wireless Sensor Networks," 4th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS2012), Bucharest, Romania, pp.198-205, September 2012.

8.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, "Multi-hop Reed-Solomon Encoding Scheme for Image Transmission on Wireless Sensor Networks," 4th International Conference on Communications and Electronics (ICCE2012), Hue, Vietnam, pp. 74-79, August 2012.

9.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, "Low-Complexity Distributed Encoding Scheme for Low-Density Parity-Check Codes in Wireless Sensor Networks," World Telecommunications Congress (WTC2012), Miyazaki, Japan, March 2012.

10.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, "Low-Complexity Motion Estination Algorithm Using Edge Feature for Video Compression on Wireless Video Sensor Networks," 13th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS2011), Taipei, Taiwan, September 2011.

11.V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, "A Collaborative Target Tracking Algorithm Considering Energy Constraint in WSNs," 19th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM2011), Hvar, Croatia, September 2011.

12.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, "Efficient Motion Estimation Algorithm Using Edge Feature and Arithmetic Coding for Video Compression on WVSNs," 19th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM2011), Hvar, Croatia, September 2011. (The Best Conference Paper Award.)

13.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Energy Threshold Adaptation Algorithms on Image Compression to Prolong WSN Lifetime,” 7th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2010), York, UK, pp. 834-838, September 2010.

14.V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, “Adaptive Transmission Range Assignment Algorithm for In-routing Image Compression on Wireless Sensor Networks,” 3rd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), Nha Trang, Vietnam, pp. 18-23, August 2010.

15.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Image Compression Algorithm Considering Energy Balance on Wireless Sensor Networks,” 8th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2010), Osaka, Japan, pp. 1005-1010, July 2010.

16.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “A Transmission Range Adjustment Algorithm to Avoid Energy Holes in Wireless Sensor Networks,” 8th Asia-Pacific Symposium on Information and Telecommunication Technologies (APSITT 2010), Kuching, Malaysia, Paper No. A-5-4, June 2010.

17.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Image Compression Algorithm Considering Energy Balance on Wireless Sensor Networks,” 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, Tokyo, Japan, pp. 233-236, February 2010.

18.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “Energy Balance on Adaptive Routing Protocol Considering the Sensing Coverage Problem for Wireless Sensor Networks,” 2nd International Conference on Communications and Electronics (HUT-ICCE 2008), Hoi An, Vietnam, pp. 86-91, June 2008. (IEEE Student Best Paper Award).

19.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “An Algorithm for Sensing Coverage Problem in Wireless Sensor Networks,” 2008 IEEE Sarnoff Symposium, Princeton, New Jersey, USA, Paper No. S3.5, April 2008.

20.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “ARPEES: Adaptive Routing Protocol with Energy-Efficiency and Event-Clustering for Wireless Sensor Networks,” 4th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI 2007), Pohang, Korea, pp. 95-100, November 2007.

21.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “Adaptive Routing Protocol for Wireless Sensor Networks,” 1st South East Asia Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, Bangkok, Thailand, pp. 19-20, February 2007.

 

Other Publications

22.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, "Applying Distributed LDPC Encoding Scheme Using 3-D Model for Wireless Underground Sensor Networks," 2012 Communications Society Conference of IEICE, English Session, BS-5-18, pp. S-61 - S-62, September 2012.

23.V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, R. Yamamoto, and T. Miyoshi, "A Target Tracking Algorithm Considering Energy Balance in WSNs," 2011 Communications Society Conference of IEICE, English Session, BS-6-34, pp. S-96 - S-97, September 2011.

24.V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, "Energy Hole Avoidance for In-routing Image Compression on Wireless Multimedia Sensor Networks," 2011 IEICE General Conference, English Session, BS-4-34, pp. S-75 - S-76, March 2011.

25.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Motion Estimation Algorithm for Video Compression Using Edge Feature and Lapped Transform on Wireless Video Sensor Networks,” 2011IEICE General Conference, English Session, BS-4-13, March 2011.

26.V. Tran-Quang, P. Nguyen Huu, and T. Miyoshi, “Dynamic Transmission Range Adjustment Algorithm to Avoid Energy Holes in Wireless Sensor Networks,” 2010 Communications Society Conference of IEICE, English Session, BS-7-1, pp. S-45 - S-46, September 2010. (The English Session Award of Information and Communication Management Committee, IEICE.)

27.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Low-Complexity Motion Estimation Algorithm for Video Compression on Wireless Sensor Networks,” 2010 Communications Society Conference of IEICE, English Session, BS-7-9, pp. S-61 - S-62, September 2010.

28.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “Energy Efficient Adaptive Routing Protocol for Wireless Sensor Networks,” The Research Reports of Shibaura Institute of Technology, Natural Sciences and Engineering, Vol. 54, No. 1, pp. 39-48, 2010.

29.P. Nguyen Huu, V. Tran-Quang, and T. Miyoshi, “Image Compression Algorithm Considering Energy Balance on Wireless Sensor Networks,” 2010 IEICE General Conference, English Session, BS-3-25, pp. S-72 - S-73,March 2010.

30.V. Tran Quang and T. Miyoshi, “Prediction-based Mobile Object Tracking Technique with Load Balance for Wireless Sensor Networks,” 2009 IEICE Society Communication Conference, English Session, BS-10-26, pp. S-115-S-115, September 2009.

31.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “An Algorithm for Reducing Redundant Nodes in Dense Wireless Sensor Networks,” 2009 IEICE General Conference, English Session, BS-4-32, pp. S-63-S-64, March 2009.

32.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “Energy Balance on Multi-hop Relay Routing Protocol for Large Scale Wireless Sensor Networks,” IEICE Technical Report, Vol. 108, No. 134, NS2008-40, pp. 83-88, July 2008.

33.V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “Energy Balance on Adaptive Routing Protocol for Wireless Sensor Networks,” 2008 General Conference of IEICE, BS-3-14, Japan, March 2008.

34. V. Tran-Quang and T. Miyoshi, “ARPEES: Adaptive Routing Protocol for Large Scale Wireless Sensor Networks,” 2007 Communications Society Conference of IEICE,BS-12-3,pp.S-154-S-155,Japan, September 2007.

Các sách đã xuất bản:

  N-A

Học viên cao học đang hướng dẫn:

-     1. Nguyễn Tuấn Anh, Nghiên cứu mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) và giải pháp của Alcatel-Lucent.

       2.Phạm Văn Kiện, Nghiên cứu và mô phỏng các giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây, tốt nghiệp 11/2012.

      3. Vũ Ngọc Thái, Thiết kế hệ thống hướng dẫn du lịch di động dựa trên RFIDs và mạng cảm biến không dây, tốt nghiệp 11/2012

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

N-A

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần một số NCS, cao học làm về các đề tài sau:

-          Thiết kế và phát triển các thuật toán phát hiện và theo dõi mục tiêu thời gian thực trong mạng cảm biến không dây (Research and development real-time energy-efficient target tracking algorithms for WSN)

-          Thiết kế thuật toán định tuyến cho mạng cảm biến không dây trong các điều kiện thách thức (Routing protocol for WSN in challenge conditions)

-          Giao thức mạng ngang hàng cho các thiết bị cầm tay (Peer-to-peer for handheld devices)

-          Thiết kế hệ thống định vị sử dụng WiFi cho các thiết bị di động cầm tay (WiFi positioning system for mobile applications)

-          Các giao thức và kỹ thuật quản lý mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network Managements - Protocols and Technologies).

-          Kỹ thuật mã mạng trong mạng cảm biến không dây (Network coding for wireless sensor network).