VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2018

TS2018

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Các môn học

Các môn cho Đại học:

1.Lý thuyết mạch

2.Cơ sở lý thuyết truyền tin

3.Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

4.Tín hiệu và hệ thống

5.Xử lý số tín hiệu

6.Project 1

7.Project 2

8.Thí nghiệm Lý thuyết mạch

9.Thí nghiệm Xử lý số tín hiệu

10.Thí nghiệm Cơ sở lý thuyết truyền tin

11.Thí nghiệm Đo lường điện tử

 

Các môn cho Cao học:

1.Xử lý tín hiệu không gian-thời gian

2.Truyền thông băng siêu rộng

3.Xử lý ảnh số

4.Truyền thông đa phương tiện

5.Lọc số và mã hóa băng con

6.Mạng chuyển tiếp băng rộng và ứng dụng

7.Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống

8.Tối ưu vô tuyến cho các mạng thông tin di động thế hệ mới