VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Liên hệ

Bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu

Viện Điện tử-Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Văn phòng: P409, nhà C9, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 8682161

online casino Helvetica, Verdana, 'Bitstream Vera Sans', sans-serif; line-height: 19px; text-align: justify;">Lãnh đạo Bộ môn:

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Văn Bình

Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Mạnh Hoàng