VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Lĩnh vực nghiên cứu

1.Xử lý tín hiệu

2.Lý thuyết mã hóa

3.Truyền thông băng siêu rộng

4.Truyền thông đa phương tiện

5.Hệ thống thông tin vô tuyến (OFDM, UWB, MIMO,…)

6.Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống

7.Thiết kế IC và SoC