VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Các đơn vị BM Mạch & xử lý tín hiệu

Sách xuất bản

1.“Toán kỹ thuật”, Tô Bá Đức, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

 

2.“Giáo trình Lý thuyết truyền tin”, Trần Trung Dũng, Nguyễn Thúy Anh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2009.

 

3.“Giáo trình Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử”, Vũ Quý Điềm, Nguyễn Thúy Anh và các tác giả, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2001.

 

4.“Ước lượng tham số mô hình kênh hệ động học”, Nguyễn Ngọc San, Nguyễn Thúy Anh, Hoàng Minh, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008.

 

5. "Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu đường truyền", Phạm Văn Bình, NXB Thông tin và Truyền thông, 2012.