VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Các văn bản quan trọng

Quy định về học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015 tại đây