VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Các văn bản quan trọng

Thông báo thay đổi thời lượng các học phần trong chương trình đào tạo