VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Học bổng- Việc làm

Chương trình hội thảo giới thiệu về học bổng tài năng Samsung STP năm học 2013-2014 và Application form

Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình hội thảo giới thiệu về học bổng tài năng Samsung STP năm 2013-2014.

-       Thời gian:            09:00 thứ 3, ngày 07/05/2013

-       Địa điểm:              Hội trường C2, ĐHBK HN

Chi tiết thông tin về hội thảo và Application form xem tại đây.

 

Văn Phòng Viện