VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Học bổng- Việc làm

Chương trình học bổng Denso

Chương trình học bổng Denso
Đối tượng: Sinh viên K55
Chuyên ngành: Cơ khí, Cơ khí động lực (Trừ Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thủy), Điện, Điện tử Viễn thông (Trừ Kỹ thuật y sinh), Vật liệu.
Điều kiện: Điểm GPA 20141 từ 3.0 trở lên
Số lượng: 15 suất, trị giá 400 USD/suất.
Hồ sơ gồm: Bảng điểm GPA 20141 có xác nhận của nhà trường.
Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 26/03/2015
Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3)