VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Học bổng- Việc làm

Hội thảo tuyển dụng của công ty LG Display năm 2017

Đăng ký tham gia Hội Thảo tại đây: http://gg.gg/lg-display-2017

Thông tin chi tiết liên hệ, Mảng Tuyển dụng phòng CTCT&CTSV, P102 nhà C1.